LOGO COLOUR MITOMED
 
Naziv projekta: Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus
AKRONIM: MITOMED+
Operation number: ERDF-MED-2014TC16M4TN001
Contract NO: 1MED15-3.1-M23-295
Trajanje projekta: 36 MJESECI
Vremenski period: 01.2.2017. – 31.1.2020.
Glavni partner na projektu: Vodeći partner je Region of Tuscany (Italia)
Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Kristina Brščić
Program:
O PROJEKTU

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji kombinira „testiranje” i „kapitalizaciju”

Prioritetna os 3. Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1. Promicanje razvoja politika za održivo i odgovorno upravljanje prirodnim resursima i kulturnom baštinom kroz održiv i odgovoran obalni i pomorski turizam na području Mediterana

Ukupni budžet projekta: 2.650.000,00 € od toga je 2.250.000,00 € iz ERDF fonda (85%)

Budžet IPTPO-a: 300.000,00 € od toga 255.000,00 € iz ERDF fonda (85%)

Glavni cilj projekta je potaknuti održivost i odgovornost u pomorskom i obalnom turizmu. Realizacijom projekta nastoji se povećati znanja te poticati socijalni dijalog u pogledu razvoja održivog i odgovornog pomorskog i obalnog turizma u svakoj regiji partnera radi donošenja boljih odluka i planiranja u pomorskom i obalnom turizmu na razini odredišta te na razini transnacionalnog upravljanja u MED području.

Zadatak projekta je uspostaviti sustav pokazatelja za mjerenje učinaka turizma u obalnim i priobalnim područjima te koristiti rezultate za planiranje, praćenje i kreiranje politika održivog razvoja turizma.

Projekt okuplja konzorcij regionalnih vlasti i njihove mreže, udruženja lokalnih vlasti, teritorijalne razvojne agencije, visokoškolske ustanove i istraživačke centre, koji imaju odgovarajuće kompetencije i stručnosti u pomorskom i obalnom turizmu u MED području.

Partneri u projektu:

 

 1. Region of Tuscany (Italia)
 2. Association of Tuscan Municipalities – ANCI (Italia)
 3. National Research Council – Institute of Biometerology - CNR-IBIMET (Italia)
 4. Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Republika Hrvatska)
 5. Larnaca – Famagusta District Development Agency - ANETEL (Cipar)
 6. Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska)
 7. Public Enterprise for the Management of Tourism and Sport of Andalusia (Španjolska)
 8. University of Girona (Španjolska)
 9. The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism - NECSTouR (Belgija)
Ostale suradnice na projektu u Institutu:
 • dr. sc. Danijela Poljuha
 • dr. sc. Barbara Sladonja
 • Tina Šugar mag.ing.agr.
 • Katarina Lovrečić mag.oec.
 • dr.sc. Milan Oplanić

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:

 • mr. sc. Ninoslav Luk
 • Oriana Legović

MITOMED+ FACEBOOK

MITOMED+ SLUŽBENA STRANICA PROJEKTA

DOWNLOAD

NOVOSTI O PROJEKTU