LOGO COLOUR MITOMEDU okviru projekta INTERREG Mediteran MITOMED+ „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+“ (Modeli integriranog turizma na Mediteranu plus), dana 3. 7. 2018. godine završena je projektna aktivnost implementacije modela „Zelena plaža“ u Istri. Implementacija modela „Zelena plaža“ uključivala je različite projektne aktivnosti koje su ocijenjene kroz 28 kriterija podijeljenih u 8 kategorija: kvalitete vode za kupanje, kvaliteta plaže, sigurnost, održivost, pristupačnost plaže, informiranje i educiranje, zelene sadržaje i ekološko uređenje te upravljanje plažom. Zastavu s oznakom „Green beach“ prve u Istri dobile su plaže: Gradsko kupalište u Poreču, plaža Karpinjan u Novigradu i plaža Girandella u Rapcu.
 
U okviru ove projektne aktivnosti nabavljeno je ukupno: 6 štednih tuševa, 4 stalaka za bicikle, 5 setova kanti za razvrstavanje otpada, 7 kanti za selektivno odlaganje otpadaka, 5 pepeljara, 5 pametnih klupa, 2 informativne table za informiranje korisnika o kvaliteti vode, a kreirane su i informativne table u svrhu edukacije korisnika plaže, koje su postavljane na sve tri plaže. Također, na Gradskom kupalištu u Poreču posađeno je 20 novih stabala. Osim navedenog, gradske uprave triju odabranih pilot destinacija, Poreča, Novigrada i Labina uložile su dodatna financijska sredstva i trud u uređenje ovih plaža. Na svim „Zelenim plažama“ tijekom ljeta provodit će se anketiranje radi dobivanja informacija o zadovoljstvu korisnika „Zelenom plažom“.
 
Inače, planirani model „Zelena plaža“ testira se u četiri zemlje: na Cipru (tri plaže), u regiji Toskana (tri plaže), Kataloniji (tri plaže) i Istri – Gradsko kupalište (Poreč), plaža Karpinjan (Novigrad) i Girandella (Rabac).
 
Daljnje aktivnosti u okviru projekta MITOMED+ obuhvaćaju transfer znanja i iskustava u ostale destinacije na Mediteranu radi implementacije i korištenja pokazatelja održivog turizma u planiranju turističkih aktivnosti u destinaciji te implementiranja modela „Zelena plaža“.
 
Ovim putem želimo zahvaliti odabranim Pilot destinacijama na dobroj suradnji te pozivamo ostale destinacije da se uključe u projekt.
 
Projekt MITOMED+ je sufinanciran u okviru programa Interreg Mediteran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u visini od 2,25 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost projekta 2,65 milijuna eura. Budžet Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u projektu iznosi 300.000 eura od čega se 85% sufinancira iz EFRR. U projektu sudjeluje devet partnera iz šest zemalja (Belgije, Cipra, Francuske, Hrvatske, Italije i Španjolske).
 
Više informacija o projektu moguće je dobiti na web adresi projekta MITOMED+
Info tabela Girandella
Info tabela Gradsko kupalište
Info tabela Karpinjan