U Marbelli (Málaga), u Španjolskoj, 8. svibnja 2019. godine, održan je sastanak partnera na projektu INTERREG Mediteran „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+ (Modeli integriranih oblika turizma na Mediteranu plus). Sastanku su prisustvovali predstavnici partnera: Association of Tuscan Municipalities – ANCI (Italija), National Research Council – Institute of Biometerology - CNR-IBIMET (Italija), Larnaca – Famagusta District Development Agency - ANETEL (Cipar), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska), University of Girona (Španjolska), The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism - NECSTouR (Belgija), Region of Tuscany (Italija) kao vodeći partner i Public Enterprise for the Management of Tourism and Sport of Andalusia (Španjolska) kao domaćin.

Predstavnice Instituta dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha i Tina Šugar sudjelovale su na radnom sastanku na kojemu su predstavile realizirane aktivnosti na projektu. Sastanak je održan u Andalucía Lab-u, odjelu javnog poduzeća Turismo Andaluz koji pomaže malim i srednjim poduzećima i profesionalcima u turizmu da iskoriste tehnološka rješenja u svom poslovanju, u cilju stvaranja održivih destinacija. U neposrednoj blizini centra sudionici su imali prilike posjetiti i prekrasnu pješčanu plažu Siroko beach u Marbelli.