U okviru projekta MITOMED+ Institut za poljoprivredu i turizam proveo je ocjenjivanje Zelenih plaža na području Istarske županije. Model „Zelena plaža“ provodi se na plaži „Gradsko kupalište“ u Poreču, plaži „Karpinjan“ u Novigradu i plaži „Girandella“ u Rapcu. „Zelena plaža“ implementira se i ocjenjuje u skladu s 28 kriterija koji su podijeljeni u 8 kategorija: kvalitete vode za kupanje, kvaliteta plaže, sigurnost, održivost, pristupačnost plaže, informiranje i educiranje, zeleni sadržaji i ekološko uređenje te upravljanje plažom.

Komisija koja provodi ocjenjivanje Zelenih plaža na području Istarske županije sastoji se od tri člana iz Instituta za poljoprivredu i turizam i tri predstavnika Pilot destinacije u kojemu se „Zelena plaža“ nalazi. Ocjenjivanje je provedeno 13. lipnja 2019. godine na Zelenoj plaži „Gradsko kupalište“ u Poreču i plaži „Karpinjan“ u Novigradu. Sljedećeg dana, 14. lipnja 2019. godine provedena je evaluacija i ocjenjivanje Zelene plaže „Girandella“ u Rapcu. Predstavnici gradova vodili su obilazak po Zelenim plažama te komisiju upoznali s trenutnim stanjem na plaži. Zelene plaže prema osvojenim bodovima mogu biti klasificirane kao „Zlatna zelena plaža“, „Srebrna zelena plaža“ i „Brončana zelena plaža“. Zelene plaže u Poreču, Novigradu i Rapcu 2019. godine ostvarile su veći broj bodova od prethodne 2018. godine te su prema osvojenim bodovima klasificirane kao „Srebrne zelene plaže“.