Dana 7. listopada u Bruxellesu je u okviru projekta MITOMED+ održana konferencija pod nazivom „Towards Improved Governance and Management for Sustainable Maritime and Coastal Tourism“ u organizaciji CRPM - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (Francuska), partnera projekta MITOMED+.

Ovaj događaj imao je za cilj predstaviti glavne rezultate projekta, uglavnom kroz prezentaciju MED M&C modela upravljanja turizmom i razmjenu iskustva s dionicima koji su implementirali  projekt MITOMED+, iz pilot destinacija i šire. Događaj je bio namijenjen kreatorima politika EU, upraviteljima odredišta, profesionalcima u turističkom sektoru te, između ostalih, kreatorima regionalnih i lokalnih politika. Također, razgovaralo se o provedbi zajedničkog modela upravljanja sredozemnim pomorskim i obalnim turizmom i politikama regionalnih vlasti u području održivog turizma i programa EU.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Europskog parlamenta, Europske komisije, zajednice Održivog turizma u okviru Interreg MED programa, predstavnici partnera u projektu MITOMED+ te predstavnici projekata CIVITAS DESTINATIONS, CO-EVOLVE,  ALTER ECO, DESTIMED i drugi. Kao zaključci konferencije upućene su preporuke EU politika onima koji kreiraju lokalne i regionalne politike, i obrnuto, kako bi što bolje definirali zajednički okvir za održivi razvoj turizma.

Kao predstavnik destinacije Poreč, u radu konferencije sudjelovao je dr. sc. Damir Hrvatin, a Institut su predstavljale dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha i Katarina Lovrečić. Dr. sc. Hrvatin u okviru panel rasprave istaknuo je kako je svijest o održivosti bila glavni razlog pristupanju projektu MITOMED+ te je dao osvrt na iskustva stečena tijekom sudjelovanja u projektu budući da su aktivnosti projekta u velikoj mjeri realizirane, jer projekt završava krajem siječnja 2020. godine.

Tijekom drugog dana partneri u projektu odredili su oblik Memoranduma o razumijevanju koji predstavlja dobrovoljnu obvezu destinacija na implementaciju MED M&C modela upravljanja pomorskim i obalnim turizmom.  

Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča, jedini partner iz Hrvatske, sudjelovao je u kreiranju i testiranju alata u projektu MITOMED+, Otvorene platforme za turističke pokazatelje i Modela zelene plaže, na području tri pilot destinacije, gradova Poreča, Novigrada i Labina.

Završna konferencija projekta održat će se 2. i 3. prosinca 2019. godine u Livornu (Toskana). Također, očekuje se da će se alati kreirani u okviru projekta i dalje promovirati kao dio novih projekata financiranih od strane Interreg Med programa.

Program konferencije dostupan je na poveznici:  https://mitomed-plus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Efficient_Buildings/Projects/SHERPA/MITOMED__Capitalisation_Conference_Brussels_-_07.10.2019_AGENDA.pdf

Projekt MITOMED+: https://mitomed-plus.interreg-med.eu/