Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED

 

 

 

Naziv projekta: Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean

AKRONIM: WINTER MED

Operation number: 5241
Contract NO: 5MED18_3.1_M23_011
Trajanje projekta:
32 mjeseca,  01. 11. 2019. – 30. 06. 2022.
Vodeći partner na projektu:  ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija)

Voditeljica projekta u Institutu: dr. sc. Kristina Brščić

Program: INTERREG MEDITERAN (MED)

O PROJEKTU:

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji kombinira „testiranje” i „kapitalizaciju”

Prioritetna os 3.: Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1.: Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam)

Ukupni budžet projekta: 2.617.300 eura od toga je 2.224.705 € iz ERDF fonda (85 %)

Budžet IPTPO-a:230.000 eura od toga je 195.500 € iz ERDF fonda (85 %)

 

Kratak opis projekta:

WINTER MED promovira prijelaz s trenutne prekomjerne uporabe otočkih turističkih odredišta tijekom ljeta na alternativno, održivo i cjelogodišnje korištenje teritorija kreiranjem transnacionalne strategije i alata za poboljšanje i nadogradnju jednog od ključnih sektora mediteranskog područja. U realizaciji projekta koristit će se najbolje prakse i rezultati tekućih projekata (INTERREG MED, Italija-Francuska, H2020) za izgradnju zajedničke transnacionalne strategije za MED otoke kao jedinstveno cjelogodišnje odredište, s naglasnom na zimsku sezonu. Ova će se strategija graditi na zajedničkim osnovama mediteranskih otoka kako bi se razvila raznolika ponuda te visokokvalitetni turistički proizvodi koji će uvažavati okolišne, sociokulturne i ekonomske aspekte razvoja turizma, osiguravajući tako njegovu dugoročnu održivost. Zadatak projekta je odgovoriti na glavne izazove koji se odnose na održivost pomorskog i obalnog (M&C) turizma, a to su smanjenje izuzetno visoke sezonalnosti turističke potražnje na otočkim destinacijama, što uzrokuje pojačani pritisak na prirodnu i kulturnu baštinu, te time uzrokovano lošija kvaliteta života i niska kvaliteta turističkih poslova. Partneri u projektu kreirat će mrežu MED otoka kako bi se osigurala suradnja i zajedničko planiranje među svim relevantnim dionicima te olakšala integracija strategije u regionalne i nacionalne politike. U fazi kapitalizacije ova mreža će se proširiti i na ostale regije s ciljem implementacije rezultata projekta izvan regija partnera.

Ostali projektni partneri:

 

            1.     EGTC EFXINI POLI - EFXINI POLI (Grčka)

2.     Development Agency of South Aegean Region – Energeiaki S.A. - READ S.A. (Grčka)

3.     Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska)

4.     Larnaca-Famagusta District Development Agency ANETEL (Cipar)

5.     Dubrovnik Neretva Regional Development Agency - DUNEA (Hrvatska)

6.     Confesercenti Toscana (Italija)

7.     Corsican Tourist Agency - ATC (Fransucka)

8.     Conference of peripheral maritime regions of Europe - CRPM (Francuska)

9.     Chamber of commerce industry,  services and navigation Mallorca - Mallorca Chamber of Commerce (Španjolska).

10.   Agency for Tourism of the Balearic Islands (Španjolska)

Pridruženi partneri:

 • Regija Toskana (Italija)
 • Hrvatska turistička zajednica (Hrvatska)
 • Periferija Južni Egej (Grčka)
 • Periferija Tesalija (Grčka)
 • NECSTouR (Belgija).

Suradnici na projektu u Institutu:

 • dr. sc. Danijela Poljuha 
 • Tina Šugar Korda mag. ing. agr.
 • Katarina Lovrečić, mag. oec. 
 • Joelle Živolić, univ. spec. oec. 
 • dr. sc. Smiljana Goreta Ban
 • dr. sc. Zdravko Šergo

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:

 • Oriana Legović
 • Suzana Gržević-Baćac

NOVOSTI O PROJEKTU