Dana, 4. lipnja 2020. održan je prvi webinar „Pokazatelji održivosti turizma“ organiziran u okviru projekta „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“.     

U okviru webinara predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam, koji je jedan od partnera na projektu WINTER MED, govorile su o sustavu pokazatelja i online otvorenoj platformi, kao alatu kreiranom u okviru projekta MITOMED+. Lokalna koordinatorica projekta dr. sc. Kristina Brščić uvodno je prezentirala ciljeve projekata WINTER MED i MITOMED+ te važnost i proces nastanka sustava pokazatelja. Dr. sc. Danijela Poljuha sudionike webinara je upoznala s okolišnim pokazateljima koji se nalaze na MITOMED+ online platformi, s osvrtom na dostupnost potrebnih podataka (na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini) za izračun pokazatelja. Tina Šugar je, također s osvrtom na način korištenja i dostupnost potrebnih podataka, predstavila ekonomske i socio-kulturne pokazatelje koji se nalaze na platformi. Katarina Lovrečić demonstrirala je kako se koristi MITOMED+ online platforma i koje informacije sadrži, a koje su važne prilikom planiranja održivog upravljanja turizmom u destinaciji.

U okviru webinara direktor Turističke Zajednice Mali Lošinj, Dalibor Cvitković, predstavio je iskustvo grada Malog Lošinja u izračunu pokazatelja održivog turizma korištenjem ETIS-a te iskustvo korištenja online platforme projekta MITOMED +.

Budući da je zadatak projekta WINTER MED odgovoriti na glavne izazove koji se odnose na održivost pomorskog i obalnog (M&C) turizma zaključeno je kako su pokazatelji održivosti turizma u destinaciji važna podloga za kreiranje turističkih strategija destinacija. U sljedećim webinarima koji će se organizirati u okviru projekta WINTER MED dionici će se moći upoznati s alatima koji su identificirani kao dobre prakse, a realizirani su u okviru do sada provedenih projekata ALTER-ECO, BRANDTOUR, CIVITAS DESTINATIONS, CO-EVOLVE, CONSUME-LESS, INTENSE, MEDCYCLETOUR, MITOMED+ i SMART DESTINATION. 

Sljedeći webinari održat će se:

16. lipnja - Sustainable Tourism Itineraries Guidelines (INTENSE)

17. lipnja - Toolkit for analysing and promoting the co-evolution of human activities and natural systems in touristic coastal areas (CO-EVOLVE)

19. lipnja - Transferability Plan (CO-EVOLVE)

Prijava za webinare bit će dostupna na web stranici Instituta.