Dana 17. rujna 2020. godine održana je videokonferencija partnera na projektu Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“  u organizaciji vodećeg partnera projekta  ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija) s ciljem da se aktivnosti u okviru projekta nastave u planiranom okviru prilagođeno uvjetima nastalim uslijed pandemije COVID-19.

Sastanku je prisustvovalo 10 partnera na projektu: EGTC EFXINI POLI - EFXINI POLI (Grčka), Development Agency of South Aegean Region – Energeiaki S.A. - READ S.A. (Grčka), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska), Larnaca-Famagusta District Development Agency ANETEL (Cipar), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), Corsican Tourist Agency - ATC (Francuska), Confesercenti Toscana (Italija), Services and Navigation Mallorca - Mallorca Chamber of Commerce (Španjolska), Agency for Tourism of the Balearic Islands - AETIB (Španjolska) i Dubrovnik Neretva Regional Development Agency - DUNEA (Hrvatska). Na videokonferenciji sudjelovale su predstavnice Instituta dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, Tina Šugar, Katarina Lovrečić, Ana Čehić i Joelle Živolić.

Na sastanku je raspravljano o dosad realiziranim te planiranim budućim aktivnostima. Partneri su prihvatili zajednički okvir za izradu regionalnih akcijskih planova, a raspravljalo se o mogućnostima organizacije radionica u koje se posebno žele uključiti lokalni dionici u turizmu, kao i  donositelji odluka u turizmu na lokalnim, regionalnim te nacionalnim razinama. Radionice će biti podloga za kreiranje mjera i daljnjih aktivnosti kako na regionalnim i nacionalnim razinama tako i na transnacionalnoj razini. Radionice će se organizirati u razdoblju od listopada 2020. do siječnja 2021. godine.

Sljedeća videokonferencija projektnih partnera održat će se tijekom listopada 2020.