Poštovani posjetitelji,

čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas na web stranicama Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču (Institut).

Važno je istaknuti, da je znanstveno-istraživačka djelatnost od temeljnog značenja za sveukupni svjetski razvoj pa tako i razvoj Republike Hrvatske. Stoga je Vlada Republike Hrvatske osnovala Znanstvene Institute radi ostvarivanja znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 45/09, članak 25). Iako temelji Instituta sežu još u 19. stoljeće, njegov sadašnji naziv, Institut za poljoprivredu i turizam datira iz 1989. godine. Trenutno, od 1996. godine, Institut djeluje kao javni znanstveni institut u državnom vlasništvu, a njegova primarna uloga je prema pročišćenom tekstu Statuta iz 2009. godine (Članak 6.), znanstveno-istraživačka djelatnost koja je izravno vezana uz Ministarstvo znanosti, obrazovanja Republike Hrvatske. Uz ovu djelatnost Institut je registriran i za obavljanje niza komercijalnih poslova iz domene poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, turizma, arhitekture, trgovine i dr., kako je navedeno u Članku 6. pročišćenog teksta važećeg Statuta.

Obzirom na specifičnosti područja i tradiciju bavljenja poljoprivredom, a u novije doba i intenzivnim razvojem turizma, njegova je osnovna djelatnost jest istraživanje u području biotehničkih i društvenih znanosti. Takva je potreba odavno prepoznata, pa stoga danas u Institutu postoji značajna znanstvena, kadrovska i materijalna infrastruktura za razvoj znanja na ovim istraživačkim područjima i poljima.

Na osnovu registriranih djelatnosti od novog modernog Instituta se očekuje, a za što ću se zalagati tijekom svojih mandata, da bude glavna znanstvena podrška razvoju poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma u okruženju te da Institu postane i ostane dugoročno prepoznatljiv na nacionalnoj razini. Sve to podrazumijeva značajnije uključivanje znanja kojima Institut raspolaže u regionalne i nacionalne tranzicijske gospodarske tijekove kao i u izradu razvojnih regionalnih i nacionalnih programa. To se u prvom redu može postići kroz znanstveni i stručni napredak svih djelatnika Instituta, koji mora biti u velikoj mjeri okrenut domaćoj i međunarodnoj suradnji i u tom smislu značajnijem transferu suvremenih znanstvenih postignuća u poljoprivredu i turizam, odnosno, područja njegove znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Novi znanstveni programi Instituta moraju biti prepoznatljivi po autohtonosti svoga izvora, ali potpuno osuvremenjeni i u duhu svjetskih stremljenja. To su ključne pretpostavke kako bi Institut kao znanstvena institucija i cijelo naše gospodarstvo opstalo u sveopćoj globalizaciji. Institut mora obaviti regionalnu i nacionalnu ulogu koja mu je povjerena i prilagoditi se svjetskim kretanjima kako bi opstao kao neovisna i postao nadaleko prepoznatljiva znanstveno-istraživačka institucija za razvoj ruralnog prostora s naglaskom na poljoprivredu i turizam.

U realizaciji zacrtanih ciljeva u svojim mandatima, očekujem pomoć svih zaposlenika, od znanstvenika i znanstvenih novaka do administrativnog i tehničkog osoblja. Zalagat ću se i podržavati sve aktivnosti zaposlenika Instituta usmjerene na dobrobit institucije i njenih zaposlenika i bit ću otvoren za razvojne prijedloge i sve nove napredne nadolazeće ideje koje će pomoći ostvarenju gore navedenog.


Ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam

Dr.sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik