Institut za poljoprivredu i turizam je Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja od prosinca 2019. godine ovlašten za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju Poljoprivreda (agronomija) (4.01).

Pravilnik o uvjetima za izbor u zvanja (NN 28/17)

Upute za pisanje Izvješća o izboru u znanstvena zvanja sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17)

Odluka o formiranju cijene izbora u zvanje za pravne i fizičke osobe izvan Instituta za poljoprivredu i turizam

Koordinator poslova vezanih za provedbu dijela postupka izbora u znanstvena zvanja na Institutu za poljoprivredu i turizam:

dr. sc. Marijan Bubola
E-MAIL: marijan@iptpo.hr
Telefon: +385 52 408 349
Fax: +385 52 431 659