Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam objavljuje Pozive na dostavu ponuda na projektu HRZZ IP-2020-02-6899 „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“ za predmete nabave Fluorescencijski mikroskop, mlin za pripremu biljnog  materijala te za rotacioni uparivač za pripremu ekstrakata. 

Za naslovljene predmete nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda za oba Poziva je 25.03.2021 u 15,00 sati.