LOGO COLOUR INHERITInstitut za poljoprivredu i turizam (IPTPO) i Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) u okviru projekta Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT, održali su tri stručna seminara u trajanju od 09. do 10. lipnja 2021. godine, u nacionalnom parku Brijuni.

Edukacijski seminari, bili su namijenjeni predstavnicima tijela javne vlasti, menadžerima u turizmu i ostalim zainteresiranim dionicima u turizmu.

Teme seminara bile su:
1. Jačanje kapaciteta turističkih gospodarskih subjekata i državnih službenika o zaštiti prirodne baštine
2. Jačanje kapaciteta za menadžere turističke industrije o razvoju održivih turističkih aktivnosti
3. Jačanje kapaciteta javnih i privatnih turističkih subjekata o upravljanju INHERITURA područjima.

INHERIT je projekt programa Interreg MED (Europski program transnacionalne suradnje) koji pripada tematici održivog turizma. Cilj projekta INHERIT je valorizacija i očuvanje prirodne baštine u obalnim i priobalnim turističkim destinacijama Mediterana. Projektom će se testirati i primijeniti novi pristup prilagođen specifičnosti mediteranskog područja koji štite prirodnu baštinu od štetnih učinaka intenzivnog turizma. INHERIT promovira održivi turizam, ublažavajući sezonalnost, dizajniranjem i primjenom pristupa zaštite odozdo prema gore (bottom-up), oslanjajući se na samoregulaciju i nadzor od strane lokalne zajednice i ostalih turističkih dionika.

U radu seminara, sudjelovali su predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam, Ministarstava turizma i sporta, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te brojne eminentne institucije.

Brijuni SVI INHERIT 2021