stara zgrada

U okviru Austrougarske monarhije, godine 1864. u Istri su održani izbori za Pokrajinski sabor. Od samih početaka, Sabor se bavio problemima poljoprivrede kao najvažnije gospodarske grane. Slijedom toga Sabor je 5. rujna 1874. donio odluku o osnivanju Pokrajinske vinarsko-voćarske stanice (Stazione eno-pomologica provinciale) sa sjedištem u Poreču. Stanica je počela s radom travnja 1875. godine. Pri njoj je 8. veljače 1883. godine osnovana poljoprivredna škola. Time je djelatnost ove institucije, uz istraživanje u poljoprivredi i primjenu tog istraživanja, proširena i na obrazovanje.

Tijekom 138 godina postojanja, djelujući na cijelom prostoru Istre, Institut je, sukladno prilikama, mijenjao svoj naziv, sadržaj, te razine istraživanja i obrazovanja:

- 1875. - Stazione eno-pomologica provinciale,
- 1887. - Istituto Agrario - Stacione Sperimentale,
- 1937. - Istituto Tecnico Agrario,
- 1945. - Poljoprivredni tehnikum - Srednja poljoprivredna škola,
- 1954. - Zavod za unapređenje gospodarstva,
- 1955. - Poljoprivredna stanica,
- 1961. - 1966. - Viša poljoprivredna škola,
- 1971. - Srednjoškolski centar
- 1978. - Centar usmjerenog obrazovanja,
- 1984. - Poljoprivredni znanstveni centar i
- 1989. - Institut za poljoprivrednu i turizam.

Od dana osnivanja, Institut je rješavao presudna pitanja i probleme istarske poljoprivrede: uzgoj vinove loze na američkoj podlozi; zaštita vinograda od bolesti - peronospora, pepelnica i dr.; obnova vinograda i uvođenje kvalitetnih sorata vinove loze; unapređenje proizvodnje vina; poboljšanje agrotehničkih mjera u voćarstvu, posebno u maslinarstvu; osuvremenjavanje ratarske proizvodnje (pšenica), stočarske proizvodnje (govedarstvo), povrćarske proizvodnje; i dr.

Prvi direktor Instituta (Pokusne stanice) bio je Emil von Mayerbach (1875), dok je najupečatljivije djelo ostvario direktor Carlo Hugues (1882.-1899.). On je bio priznati svestrani svjetski stručnjak koji se zalagao za trojno djelovanje Instituta: istraživanje - primjena - edukacija.

Osnivanjem Poljoprivrednog znanstvenog centra (1984. pri Centru usmjerenog obrazovanja u Poreču), započinje suvremeni znanstvenoistraživački rad u poljoprivredi i turizmu, koji je od početka šezdesetih godina 20. stoljeća bio zapostavljen.
  nova

Vlasništvo i pravo korištenje fotografija dao: Zavičajna naklada ŽAKAN JURI d.o.o., Vodnjanska 7, Pula

ZANIMLJIVOSTI