UPRAVA

Ravnatelj

1. dr. sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Pomoćnici ravnatelja

2. dr.sc. Igor Lukić, znanstveni savjetnik, pomoćnik ravnatelja za znanost
3. dr.sc. Kristina Brščić, znanstvena savjetnica, pomoćnica ravnatelja za gospodarstvo

Tehnologijsko razvojni centar

4. mr.sc. Ninoslav Luk, dipl. oec., viši stručni savjetnik za poslovne odnose - voditelj TRC-a
5. Martina Begić, mag.oec., viša stručna savjetnica za poslovne odnose

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

6. Eva Mlinar mag.iur., voditeljica Odjela
7. Suzana Gržević-Baćac, administrativna referentica
8. Adriano Fabreti, ing. el., sistem inženjer
9. Elvis Peretich, ekonom - domar
10. Ingrid Peršurić, spremačica

Odjel računovodstvenih i financijskih poslova

11. Oriana Legović, voditeljica Odjela
12. Karmen Antolović, računovodstvena referentica

ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU I PREHRANU

13. dr.sc. Igor Pasković, viši znanstveni suradnik, predstojnik Zavoda za poljoprivredu i prehranu
13. dr.sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, voditeljica Laboratorija za fenotipizaciju
15. dr.sc. Barbara Sladonja, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
16. dr.sc. Sanja Radeka, znanstvena savjetnica, voditeljica Vinarskog laboratorija
17. dr.sc. Karolina Brkić Bubola, viša znanstvena suradnica
18. dr.sc. Marijan Bubola, viši znanstveni suradnik
19. dr.sc. Danijela Poljuha, viša znanstvena suradnica, voditeljica Genetičkog laboratorija
20. dr.sc. Marin Krapac, viši znanstveni suradnik
21. dr.sc. Sara Godena, viša znanstvena suradnica, voditeljica Laboratorija za zaštitu bilja
22. dr.sc. Igor Palčić, viši znanstveni suradnik
23. dr.sc. Marko Černe, viši znanstveni suradnik
24. dr.sc. Nikola Major, viši znanstveni suradnik
25. dr.sc. Josipa Perković, poslijedoktorandica
26. dr.sc. Andreina Belušić Vozila, poslijedoktorandica
27. dr.sc. Ivana Horvat, mag.ing.bioprocesnog inž., poslijedoktorandica
28. Kristina Grozić, mag.ing.agr., asistentica
29. Dora Klisović, mag.med.chem., asistentica
30. dr.sc. Sara Rossi, asistentica
31. Ena Bestulić, mag.ing.agr., asistentica
32. Marin Cukrov, mag.ing.agr., asistent
33. Nina Išić, mag.ing.agr., asistentica
34. Danko Cvitan mag ing.agr., asistent
35. Dominik Anđelini mag. ing.agr., asistent
36. Laura Košćak mag.ing.agr. asistentica
37. dr.sc. Tomislav Plavša, viši stručni suradnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju - vinar
38. dr.sc. Marina Lukić, stručna suradnica u sustavu znanosti i viskom obrazovanju, voditeljica Prehrembeno biotehnološkog laboratorija
39. Zoran Užila, dipl.ing.agr., stručni suradnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju, voditelj Laboratorija za tlo, biljku i vodu
40. Mirela Uzelac, mag.oecol, asistentica
41. Danijela Damijanić, mag. oecol. stručna suradnica na projektu
42. Emanuel Kaluđerović, bacc. ing. agr., viši tehničar
43. Tina Jerman, mag.ing.agr., viša tehničarka
44. Marica Stranić, tehnička suradnica
45. Klara Pilar, tehnička suradnica
46. Živka Kovačić, tehnička suradnica
47. Irena Delač, tehnička suradnica
48. Marta Sivec mag.ing.agr., stručna suradnica na projektu
49. Elena Petrović, mag.ing.agr., asistentica
50. Doris Delač Salopek, mag.ing.bioproc., asistentica
51. Melisa Prelac, mag.ing.agr., asistentica
52. Marija Polić Pasković, dipl.ing.agr., asistentica
53. Fumica Orbanić, mag.ing.agr., asistentica
54. Tvrtko Karlo Kovačević, mag. ing. techn. aliment., asistent

ZAVOD ZA TURIZAM

55. dr.sc. Ana Težak Damijanić, znanstvena suradnica, predstojnica Zavoda za turizam
56. dr.sc. Zdravko Šergo, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
57. Tina Šugar Korda, mag.ing.agr., asistentica
58. Katarina Lovrečić mag.oec. asistentica
59. Marija Pičuljan, mag.oec. asistentica

ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ POLJOPRIVREDE

60. dr.sc. Milan Oplanić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, predstojnik Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede
61. dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, znanstvena savjetnica
62. dr.sc. Ana Čehić Marić, stručna suradnica na projektu

POKUSNO POLJOPRIVREDNO IMANJE

63. Marica Vukmirović dipl.ing.agr., voditeljica Imanja
64. Rudi Mihatović, tehnički suradnik za mehanizaciju
65. Sandi Berneš, tehnički suradnik u poljoprivredi
66. Petar Žiković, tehnički suradnik u poljoprivredi
67. Matija Pamić, tehnički suradnik u poljoprivredi

Kontakti:

Ravnatelj instituta
dr.sc. Dean Ban
Tel: +385 52 408 301
e-mail: dean@iptpo.hr

Voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova:
Eva Mlinar, mag.iur.
Tel: +385 52 408 316
e-mail: eva@iptpo.hr

Voditelj Tehnologijsko - razvojnog centra
mr.sc. Ninoslav Luk
Tel: +385 52 408 333
e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova
Oriana Legović
Tel: +385 52 408 317
e-mail: oriana@iptpo.hr

Predstojnik Zavoda za poljoprivredu i prehranu
dr.sc. Igor Pasković
Tel: +385 52 408 310
e-mail: paskovic@iptpo.hr

Predstojnica Zavoda za turizam
dr.sc. Ana Težak Damijanić
Tel: +385 52 408 324
e-mail: tezak@iptpo.hr

Predstojnik Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede
dr.sc. Milan Oplanić
Tel: +385 52 408 330
e-mail: milan@iptpo.hr

Voditeljica Pokusno poljoprivrednog imanja
Marica Vukmirović, dipl.ing.agr.
Tel: +385 52 408 335
e-mail: mvukmirovic@iptpo.hr