Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen 14.7.2021. godine u Narodnim Novinama (NN 80/2021), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta, na radno mjesto viši stručni savjetnik za poslovne odnose, za rad na realizaciji projekta „Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam“ (KK.01.1.1.09.0030) financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP konkurentnost i kohezija, na određeno vrijeme primljena je Martina Begić, mag. oec.