Znak InstitutaDana 9. lipnja 2021. godine objavljen je natječaj u Narodnim novinama 64/2021, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje 6 doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, na projekte Hrvatske zaklade za znanost. Na radna mjesta primljeni su:

 

  1. Elena Petrović na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu „Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline, Anti-Mikrobi-OL“ (UIP-2020-02-5090),  
  2. Doris Delač Salopek na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu „Inovativna rješenja za racionalizaciju upotrebe bentonita u postizanju proteinske stabilnosti bijelih vina – INNOSTAB“ (IP-2020-02-4551),
  3. Melissa Prelac na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu „Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena – BIONUTRIVINE“ (UIP-2019-04-7370),
  4. Marija Polić Pasković na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline - PhytoFarmOL“ (UIP-2017-05-8464),
  5. Mirela Uzelac na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“ (IP-2020-02-6899),
  6. Fumica Orbanić na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“ (IP-2018-01-5049).