Europski strukturni i investicijski fondovi 2 1024x454Novi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam „Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi – dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam“ (KK.01.1.1.09.0030) službeno je započeo s aktivnostima 17. lipnja 2021. godine.

Polazište ovog izrazito važnog projekta temelji se na misiji Instituta za poljoprivredu i turizam da kao javni znanstveni institut koji djeluje u području biotehničkih i društvenih znanosti (polja: poljoprivreda, prehrambena tehnologija, biotehnologija i turizam) provodi znanstvena istraživanja visokog utjecaja usklađena sa strateškim odrednicama razvoja RH i EU. Slijedom toga potrebno je kontinuirano razvijati ljudske potencijale i infrastrukturu kako bismo držali korak s razvojem znanosti najnaprednijih država. U tu svrhu još 2019. godine prijavljen je istoimeni projekt na poziv Priprema IRI infrastrukturnih projekata (KK.01.1.1.09) koji je sufinanciran Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.

Glavni cilj ovog projekta je priprema projektne dokumentacije za izgradnju, dogradnju, adaptaciju i opremanje Instituta (do ishođenja građevinske dozvole), uključujući i organizacijski preustroj, s ciljem uspostave napredne znanstvene infrastrukture za međunarodno kompetitivna istraživanja te suradnju s gospodarstvom u razvoju inovativnih poslovnih ideja utemeljenih na znanju.

Projekt ima nekoliko razvojnih faza od kojih je trenutno aktualna faza provedbe pripreme i realizacija javnog natječaja za ugovaranje usluge projektiranja novih prostora Instituta.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 4.503.841,99 kn, dok je rok za realizaciju projekta 20 mjeseci, odnosno do 17. veljače 2023. godine.

O svim aktivnostima i rezultatima provedbe ugovorenih projektnih zadataka tijekom trajanja ove faze projekta, Institut za poljoprivredu i turizam redovito će obavještavati zainteresiranu javnost, putem svoje web stranice i putem medija.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreta Ban (smilja@iptpo.hr) ili administratorici na e-mail martina@iptpo.hr ili telefonom na br.tel. 052/408-326.

 

DRON IPTPO