Logo iptpoDana 22. listopada 2021. godine objavljen je natječaj u NN 114/2021, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje asistenta, 1 izvršitelj/ica, na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, za rad na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena“, primljen je Tvrtko Karlo Kovačević, mag. ing. techn. aliment.