LOGO COLOUR INHERITDana 22. prosinca 2021. godine u Centru za posjetitelje Parka prirode Učka na Poklonu, održan je sastanak s predstavnicima Parka prirode Učka, Javne ustanove Priroda, Turističke zajednice Kvarner, Turističke zajednice općine Kršan, Turističke zajednice općine Lovran te Turističke zajednice općine Mošćenička draga. na sastanku je bila prisutna i direktorica TZ Kvarner koja je ujedno i INHERITURA ambasador. 

Sastanak održan s ciljem prezentacije INHERITURA oznake razvijene u sklopu projekta Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT organiziran je od strane Instituta za poljoprivredu i turizam, uz suorganizaciju Ministarstva turizma i sporta RH.

Voditeljica projekta u Institutu, dr.sc. Ana Težak Damijanić, predstavila je rezultate projekta, INHERITURA oznaku razvijenu u sklopu projekta te proceduru dobivanja iste. INHERITURA oznakom, certificiraju se područja turističkog interesa i bogate prirodne baštine, koja karakterizira zaštićen okoliš i valorizirana prirodna baština, samo regulirane mjere zaštite okoliša od prekomjernih turističkih kretanja,  te participativni pristup održivom turizmu i razvoju održivih turističkih aktivnosti.

Projekt je pokrenut u veljači 2018. godine, a dosad je u Hrvatskoj analizirano stanje te su utvrđeni kriteriji za dobivanje INHERIT oznake za područja prirodne baštine. INHERITURA oznaku, steklo je ukupno deset područja u Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Cipru, Malti, Portugalu i Hrvatskoj. Prva INHERITURA oznaka u RH, dodijeljena je Nacionalnom parku Kornati, a namjera je certificirati i druga područja koja zadovoljavaju kriterije za dobivanje ove oznake. Sastanak na Učki, okupio je zainteresirane dionike za proširenje INHERITURA područja.

Kroz ovaj primjer je prikazana mogućnost, kako je uz investicije manjeg obima, moguće očuvati postojeću razinu bioraznolikosti manjih zelenih lokacija unutar gradova s ciljem otvaranja „tzv“ zelenog prostora za širu javnost putem poticanja veće kvalitete života lokalnog stanovništva i bolje atraktivnosti turističke destinacije.

Sastanak Ucka