CJENICI USLUGA ZA 2013. GODINU

VINARSKI LABORATORIJ 

CJENIK USLUGA VINARSKOG LABORATORIJA

ZA MOŠT, VINO I OCAT
Ovlašteni ispitni laboratorij po Rješenju MPRRR, Klasa: UP/I – 320 – 14/08 – 01/82

KEMIJSKO - FIZIKALNI PARAMETRI

METODA

CIJENA USLUGE

Relativna gustoća - denzimetrija

Ru 5. 4. 2. 1.*

20,00

Alkoholna jakost - denzimetrija  

Ru 5. 4. 2. 2.*

85,00

Alkoholna jakost

Ebulioskop

50,00

Ukupni suhi ekstrakt - denzimetrija

Ru 5. 4. 2. 3.*

100,00

Ukupni suhi ekstrakt

Gravimetrija

70,00

Reducirajući šećeri – titracija

Ru 5. 4. 2. 4.**

50,00

Invertni šećer – invertiranje/titracija

Ru 5. 4. 2. 4.**

100,00

Pepeo - gravimetrija

Ru 5. 4. 2. 5.*

120,00

pH - potenciometrija

Ru 5. 4. 2. 6.*

20,00

Ukupna kiselost - titracija

Ru 5. 4. 2. 7.*

25,00

Hlapiva kiselost – destilacija/titracija

Ru 5. 4. 2. 8.*

60,00

Slobodni SO2 – jodometrijska titracija

Ru 5. 4. 2. 9.*

30,00

Ukupni SO2 – jodometrijska titracija

Ru 5. 4. 2. 9.*

50,00

Limunska kiselina - kvantitativno

Ru 5. 4. 2.10.*

300,00

Vinska kiselina - kvantitativno

Enzimatski / spektrofotometrija

300,00

Jabučna kiselina - kvantitativno

Enzimatski / spektrofotometrija

300,00

Mliječna kiselina - kvantitativno

Enzimatski / spektrofotometrija

300,00

Organske kiseline kvalitativno (vinska, jabučna, mliječna)

Kromatografija na papiru

220,00

Tlak CO2 - manometrija

Ru 5. 4. 2. 11.*

40,00

Suha tvar

Refraktometrija

20,00

Šećer (Babo, Oeksel)

Areometrija

20,00

Kontrola vina i stručno mišljenje

 

150,00

Proba bistrenja/stabilnost vina

Bentotest, proteotest

120,00

Kompletna analiza vina

 

550,00

Kompletna analiza octa (alkohol, ukupna kiselost, SO2 slobodni i ukupni)

 

120,00

Viši alkoholi, metanol, etil acetat, acetaldehid

Plinska kromatografija

400,00

* Metoda: Pravilnik o fizikalno – kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/2004);
Commission Regulation (EC) No 2676/90 of 17 September 1990 determining Community methods for the analysis of wines, Official Journal of the European Communites, L 272 Volume 33, 3. October 1990.
** Metoda: Determination of reducing sugars by means of Fehling's solution with methylene blue as internal indicator. Lane, J. H., Eynon, L. J. Soc. Chem. Ind., 1923, n. 4. 32.

 

CJENIK USLUGA VINARSKOG LABORATORIJA
ZA JAKA ALKOHOLNA PIĆA

FIZIKALNO – KEMIJSKA ANALIZA

CIJENA USLUGE

RAKIJA KOMOVICA
(alkohol, kiseline)

122,00

RAKIJA KOMOVICA
(alkohol, kiseline, plinska kromatografija)

366,00

SPECIJALNE (OBOJENE) RAKIJE
(alkohol, kiseline)

183,00

SPECIJALNE (OBOJENE) RAKIJE

(alkohol, kiseline, plinska kromatografija)

427,00


 

CJENIK USLUGA VINARSKOG LABORATORIJA ZA IZLOŽBE VINA

Metoda senzornog ocjenjivanja

Cijena do 30 uzoraka

Cijena svakog sljedećeg uzorka

Buxbaum metoda
(metoda 20 pozitivnih bodova)

9.600,00 HRK

120,00 HRK

Metoda 100 bodova
(službena OIV – e metoda)

10.400,00 HRK

120,00 HRK

 Cijena obuhvaća fizikalno – kemijsku analizu i organoleptičku (senzornu) ocjenu vina

U cijenu ocjenjivanja dodatnih uzoraka uračunat je popust s cjenika usluge laboratorija u visini od 35%

U cijenu je uključen PDV

Cijena je određena na bazi jednog dana degustacije

Svaki sljedeći dan degustacije Buxbaum metodom naplaćuje se dodatnih 650,00 HRK po degustatoru

Svaki sljedeći dan degustacije Metodom 100 bodova naplaćuje se dodatnih 700,00 HRK po degustatoru.

Komisija za ocjenjivanje sastoji se od 5 degustatora neovisno o metodi ocjenjivanja


Kontakti:

dr.sc. Igor Lukić
Voditelj Vinarskog laboratorija
Tel: 052 408 327
e-mail:
 igor@iptpo.hr


Irena Delač
Administrator Vinarskog laboratorija
Tel: 052 408 331
e-mail:
 irena@iptpo.hr

 
PEDOLOŠKI LABORATORIJ

 

Vrsta usluge

Cijena za 1-3 uzorka

Cijena za 4-6 uzorka

Cijena za 7+ uzorka

Parametri

Umanjenje cijena za analize bez preporuke gnojidbe

 
 
 
 
 

1

Analiza tla (2 dubine, 0-30 i 30 i 60 cm) za višegodišnje kulture u svrhu kontrole plodnosti, integrirane proizvodnje i ekološke proizvodnje

750,00

650,00

550,00

▪pH u vodi i KCl - u                 ▪ukupni dušik (N)                   ▪biljci pristupačan fosfor (P)   ▪biljci pristupačan kalij (K)     ▪organska tvar tla (humus)     ▪ukupni karbonati + fiziološki ▪aktivno vapno ili supstitucijski aciditet ( ovisno o pH tla)       + preporuka gnojidbe

100,00

 

2

Analiza tla (1 dubine, 0-60 cm) za višegodišnje kulture u svrhu kontrole plodnosti, integrirane proizvodnje i ekološke proizvodnje

450,00

400,00

350,00

▪ pH u vodi i KCl - u                 ▪ukupni dušik (N)                   ▪biljci pristupačan fosfor (P)   ▪biljci pristupačan kalij (K)     ▪organska tvar tla (humus)     ▪ukupni karbonati + fiziološki ▪aktivno vapno ili supstitucijski aciditet ( ovisno o pH tla)       + preporuka gnojidbe  

50,00

 

3

Analiza tla (1 dubine, 0-30 cm) za povrtne,cvjećarske i ratarske kulture u svrhu             kontrole plodnosti i ekološke proizvodnje

450,00

400,00

350,00

▪ pH u vodi i KCl - u                 ▪ukupni dušik (N)                   ▪biljci pristupačan fosfor (P)   ▪biljci pristupačan kalij (K)       ▪organska tvar tla (humus)     ▪ukupni karbonati + fiziološki aktivno vapno ili supstitucijski aciditet ( ovisno o pH tla)       + preporuka gnojidbe

50,00

 

4

Analiza tla za: Integriranu proizvodnju povrća ( 1 dubina 0-30cm )

600,00

550,00

500,00

▪ pH u vodi i KCl - u                 ▪dušik (N), N-min metoda (▪amonijak i nitrat)                   ▪biljci pristupačan fosfor (P)   ▪biljci pristupačan kalij (K)     ▪organska tvar tla (humus)     ▪ukupni karbonati + fiziološki aktivno vapno ili supstitucijski aciditet ( ovisno o pH tla)       + preporuka gnojidbe      

50,00

 

5

       Izlazak na teren         (vrijeme provedeno na putu)

100,00 kn x sati provedeni na terenu + broj kilometara x 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEDINAČNE ANALIZE TLA

 

Cijena po uzorku

1

Priprema uzorka za analizu

35,00

2

Reakcija - pH u H2O

20,00

3

Reakcija - pH u 1M KCl

20,00

4

Ukupni karbonati (CaCO3-Scheibler)

50,00

5

Fiziološki aktivno vapno (CaO)

90,00

6

Ukupni dušik

50,00

7

Fiziološki aktivni P2O5 i i K2O (AL-metoda mg/100 g tla)

150,00

8

Humus (organska tvar)

90,00

9

Supstitucijski aciditet

65,00

10

NH4-N + NO3-N (N-min)

190,00

11

Fziološki aktivni Mg (Scatsch.)

125,00

12

Vodotopivi Ca (1:5)

125,00

13

Mehanika tla

125,00

14

E.C ( ukupne soli )

65,00

15

Preporuka gnojidbe

125,00

U cijenu je uračunat PDV
Vrijeme na putu obračunava se po listi zaduženja službenog vozila Instituta i po procijenjenoj udaljenosti točke rada
Cijena uzimanja uzorka je jedinična i obračunava se po uzetom uzorku
Cjenik se primjenjuje od 17.07.2012.

Kontakti:
Voditelj Pedološkog laboratorija
Zoran Užila, dipl. ing. agr.

Stručni suradnik u sustavu znanosti
Tel:   + 385 52 408 337
Fax: + 385 52  431 659
e-mail:
 zoran@iptpo.hr

 
OSNOVNI CJENIK IZRADE INVESTICIJSKIH PROGRAMA

Područje primjene – Poljoprivreda i turizam
 
Cijena izrade investicijskog programa ovisi o visini predmetne investicije.
Izračun cijene vrši se na temelju određenih parametara koji su prikazani u narednoj tablici
Redni
broj
Visina investicijskog ulaganja po investicijskom programu
( investicija izražena u EUR )
Cijena Investicijskog programa ( HRK )
1.
Do           35000
5000,00
2.
Od           35000 – 100000
5000,00 + 0,8% na razliku investicijskih sredstava iznad 35000 EUR
u maksimalnom iznosu od 8796,00 HRK
3.
Od         100000 – 250000
8796,00 + 0,4% na razliku investicijskih sredstava iznad 100000 EUR
u maksimalnom iznosu od 13176,00 HRK
4.
Od         250000 – 1000000
13176,00 + 0,15% na razliku investicijskih sredstava iznad 250000 EUR u maksimalnom iznosu od 21390,00 HRK
5.
Preko   1000000
Od 21390,00 HRK ili prema dogovoru

• U investicijskim programima ostalih gospodarskih djelatnosti cijena se formira ovisno o specifičnostima projekta
• Cijene usluga Izrade Investicijskog programa su izražene u kunama.
• U cijene nije uračunat PDV.
• Djelatnici Instituta ostvaruju pravo na 50% popusta na navedene cijene

Dodatni popusti:
• Za dostavljenu kompletnu troškovnu dokumentaciju do 20%
• Za dodatne izrade različitih investicijskih programa do 25% po programu
• Modificiranje ugovorenog i uplaćenog investicijskog programa po potrebi - Besplatno
• Savjetodavne usluge koje proizlaze iz ugovorenog i izrađenog investicijskog programa – Besplatno


Kontakt:
mr.sc. Ninoslav Luk
Viši stručni savjetnik
tel: 052 408 333

e-mail: ninoslav@iptpo.hr