LOGO COLOUR INHERITNa Institutu za poljoprivredu i turizam, 7. lipnja 2022. godine, održana je dodjela INHERITURA certifikata javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni i Javnoj ustanovi Natura Histrica za lokaciju Luka Budava u Ližnjanu (područje ekološke mreže koja se u cijelosti nalazi u administrativnom sastavu Općine Ližnjan). Institut za poljoprivredu i turizam, bio je organizator dodjele te partner na projektu INHERIT - „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” u okviru kojeg se ovaj certifikat i dodjeljuje.

Dr.sc. Ana Težak Damijanić, koordinatorica projekta u Institutu, predstavila je projekt te objasnila proces prijave za dodjelu INHERITURA certifikata. Projekt INHERIT „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” započeo je 2018 s ciljem razvoja okvira za održivo upravljanje područjima zaštićene prirodne baštine u kontekstu smanjenja negativnog utjecaja turizma na prirodnu baštinu. U suradnji s 15 partnera iz 10 država Mediterana, razvili smo dva modela unutar okvira za održivo upravljanje područjima zaštićene prirodne baštine, koji je koncipiran na način da obuhvaća 16 kriterija koji su podijeljeni u 4 kategorije (Upravljanje okolišem i zaštite mjere, Valorizacija i promotivne aktivnosti, Upravljanje i strateško planiranje, i Aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti). Prvi model samoprocjene predstavlja osnovnu razinu zaštite, a podrazumijeva jednostavniji način bodovanja te se analiziraju pojedinačne kategorije kriterija. On omogućava tijelima koja upravljaju zaštićenom prirodnom baštinom da samostalno procijene svoje upravljanje s aspekta održivosti. Drugi model - INHERITURA model, predstavlja napredniji način zaštite te se, kroz kompleksniji izračun bodova, u razmatranje uzima svaki pojedinačni kriterij.

U inicijalnom testiranju ovog okvira sudjelovalo je Ministarstvo turizma i sporta koje je drugi partner na ovom projektu. Testiranje je napravljeno na 13 lokacija na Mediteranu, od toga u RH odabran je NP Kornati. Međunarodnu evaluaciju je prošlo 10 lokacija koje su proglašene INHERITURA lokacijama - područja na kojima se provode naprednije razine zaštite prirodne baštine od negativnih utjecaja turizma.

S ciljem povećanja broja INHERITURA područja, početkom ove godine raspisan je Otvoreni poziv za uspostavu novih INHERITURA područja. Na poziv je prijavljeno sveukupno 17 lokaliteta, 6 iz RH. Temeljem međunarodnog vrednovanja prijava, 2 lokacije u Istarskoj županiji su zadovoljile kriterije napredne razine zaštite prirodne baštine - Javna ustanova Nacionalni park Brijuni i Javna ustanova Natura Histrica za lokaciju Luka Budava u Ližnjanu (područje ekološke mreže koja se u cijelosti nalazi u administrativnom sastavu Općine Ližnjan).
Osim predstavnika Instituta, ujedno i suradnika na projektu, dr.sc. Barbare Sladonje, Ninoslava Luka, dipl.oec. i Marije Pičuljan, dodjeli su prisustvovali dobitnici INHERITURA certifikata - predstavnici Nacionalnog parka Brijuni (Marno Milotić) i Javne ustanove Natura Histrica (Silvia Buttignoni), kao i predstavnici javnih tijela koja su iskazala podršku projektu: Upravni odjel za turizam (Nada Prodan Mraković), Zavod za prostorno uređenje Istarske županije (Latinka Janjanin), općina Ližnjan (Marko Ravnić).

U ime Javne ustanove Natura Histrica, certifikat je preuzela ravnateljica Silvia Buttignoni, koja je istaknula kako je ponosna na certifikat koji je dobila Luka Budava, istaknuvši kako on ukazuje na važnost očuvanja netaknute prirode tog područja koje će se ostaviti budućim generacijama. U procesu prijave Luke Budava za INHERITURA certifikat, sudjelovala je i Latinka Janjanin, predstavnica Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije.

U ime Nacionalnog parka Brijuni, INHERITURA certifikat je preuzeo ravnatelj Marno Milotić, također izrazivši veliko zadovoljstvo zbog dobivanja certifikata. Istaknuo je kako se certifikatom povećava vrijednost zaštićenog područja i uloga koju ono ima u razvoju održivosti i na neki način, stvara se bolja kontrola turizma u zaštićenim područjima. Istaknuo je i obvezu zaštite područja Nacionalnog parka Brijuni limitiranjem broja posjetitelja i utjecaj na samu prirodu tog područja, sukladno zonacijama i ostalim dokumentima kojima je Javna ustanova Nacionalni park Brijuni predvidjela uređenje tog prostora, a što potvrđuje i INHERITURA certifikat.

Načelnik općine Ližnjan, Marko Ravnić, naglasio je da je dobivanje INHERITURA certifikata za Luku Budavu, područje koje se u cijelosti nalazi u sastavu općine Ližnjan, predstavlja velik iskorak. Iako se radi o području koje je pod zaštitom Natura 2000 i radi se plan upravljanja tim područjem, navedeno područje se nastoji dodatno zaštititi, što ovaj certifikat potvrđuje.
Pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije, Nada Prodan Mraković, istaknula je kako se Istarska županija i Upravni odjel za turizam izrazito zalažu za održivi i odgovorni razvoj turizma u Istri te kako je veliko zadovoljstvo vidjeti kako se turizam velikog broja gradova i općina razvija na održiv i odgovoran način, za što su i jedan od dokaza INHERITURA certifikati koje su dobili javne ustanove za lokacije Luka Budava u sastavu općine Ližnjan i Nacionalni park Brijuni.

Nakon dodjele, uslijedio je obilazak šume Sv. Marka, gdje je prezentirana investicija u sklopu projekta INHERIT, usmjerena ka očuvanju i podizanju bioraznolikosti šume Sv. Marka te predstavljena poučna staza. Realizirana investicija, usmjerena je na pružanje obogaćenog doživljaja i iskustva šume i ostalih okolnih sadržaja (vinogradi, maslinici i sl.). Implementirane su različite mjere u sklopu investicije malih razmjera kojima se istovremeno omogućuje očuvanje i poboljšanje bioraznolikosti te potiču različite aktivnosti posjetitelja, uvažavajući pri tome održivost prostora.

20220607 101406

20220607 101327

20220607 102138