logo 2022 prozirDr.sc. Barbara Sladonja, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč objavila je rad naslova „Development of drone-based methodology for inventory and monitoring invasive plants along river banks in Croatia“ u znanstvenom časopisu posvećenom biološkim invazijama i njihovom upravljanju „Management of Biological Invasions“ (Q2; IF: 2,282). Rad ima, osim znanstvenog aspekta, funkciju pridonijeti praktičnom upravljanju invazivnim vrstama.

Objavljen je u sklopu projekata: Priroda kao saveznik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY (IP-2020-02-6899) i Praćenje pojavnosti i raširenosti štetnika u pčelarstvu na području Republike Hrvatske – Vespa velutina i Vespa orientalis (UP/I-320-09/21-06/0002).

Dron1

 BS WOS 2022Dron2