logo 2022 prozirDana 8. lipnja 2022. godine objavljen je natječaj u NN 65/22, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto, na određeno vrijeme, najduže do 24 mjeseca, primljena je dr. sc. Ivana Horvat.