plants logoKanadska zlatošipka (Solidago canadensis L.) strana je invazivna vrsta koja raste u Istri, a ujedno i predmet istraživanja projekta PRIRODA KAO SAVEZNIK: STRANE BILJNE INVAZIVNE VRSTE KAO IZVOR FARMACEUTIKA – NATURALLY, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Istražujući potencijal ove vrste za iskorištavanje u farmaceutskoj industriji, postavili smo si još neka pitanja:

diagri logoU srijedu, 26.06.2024. godine s početkom u 11:00 sati održati će se online multiplikativno događanje Digiagri projekta. Online multiplikativnom događanju možete pristupiti putem sljedeće POVEZNICE

logo 2022 prozirEna Bestulić, doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“, dana 17.06.2024. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uspješno je obranila doktorsku disertaciju naslova ” Utjecaj različitih tretmana maceracije na koncentraciju aromatskih i fenolnih spojeva, bioaktivna i senzorna svojstva vina sorte 'Malvazija istarska' (Vitis vinifera L.)”, čime je stekla titulu doktorice znanosti s velikom pohvalom (Magna Cum Laude).

Digiagri logo finalU sklopu ERASMUS+ projekta Digiagri - Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training kojeg provodi Institut za poljoprivredu i turizam održan je multiplikativni događaj od 13. do 18. lipnja 2024. u prostorijama Srednje škole Mate Balota i Veleučilišta u Poreču.

Cilj događanja bio je upoznati sudionike s platformom DIGIAGRI koja je izrađena u sklopu istoimenog projekta s ciljem pružanja mogućnosti e-učenja za sve zainteresirane skupine za tematske cjeline iz poljoprivrede, točnije paprike, rajčice i vinove loze. Predstavljanje platforme sudionicima obavili su dr. sc. Ana Čehić Marić, mr. sc. Ninoslav Luk, Martina Begić mag. oec. s Instituta za poljoprivredu i turizam. Na multiplikativnom događanju sudjelovalo je više od 60 sudionika.

Digiagri logo finalProjekt DIGIAGRI - Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training iz programa ERASMUS+ provodi se od 01.02.2022. na Institutu za poljoprivredu i turizam. Uz Institut projektni partneri su iz Španjolske i Slovenije, a vodeći partner je „Biotehnički centar Naklo“ iz Slovenije. Prije završetka projekta 31.07.2024. projektnim aktivnostima predviđeno je organiziranje multiplikativnog događanja na kojem će biti predstavljen glavni cilj projekta.

cropped naturally hrzz 1Na znanstvenom skupu 2nd European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food - 2-EuSPMF, održanom od 3. do 6. lipnja 2024. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), dr. sc. Danijela Poljuha održala je pozvano predavanje naslovljeno UNVEILING NATURE'S ALLIES: INVASIVE PLANTS AS SOURCES OF PHYTOPHARMACEUTICALS. U predavanju su predstavljeni rezultati analiza biološke aktivnosti ekstrakata stranih invazivnih biljnih vrsta – čičoke, pajasena, kanadske zlatošipke i bagrema te potencijal njihovog iskorištavanja kao fitofarmaceutika.

logo 2022 prozirPo javnom Natječaju URBROJ: 0147-24-537, koji je objavljen dana 13. svibnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta, na radno mjesto Stručni suradnik/suradnica“ za rad na projektu „Integrated WASTE REDUCtion stratEgies and solutions in protected and Natura 2000 areas (WASTEREDUCE)“, na određeno vrijeme, primljena je KLAUDIA DRAGIČEVIĆ, mag. ing. agr.

logo 2022 prozirPo javnom Natječaju URBROJ: 0147-24-545, koji je objavljen dana 15. svibnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta, na radno mjesto Stručni suradnik/suradnica“ za rad na projektu „EkoPis“ na određeno vrijeme, primljena je Nataly Milovan, univ. bacc. mariscient.

Digiagri logo finalDana 21. i 22.05.2024. na institutu održan je sastanak projektnih partnera na projektu iz programa ERASMUS + naziva: Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training – DIGIAGRI. Tema sastanka bila je fokusirana na rekapitulaciju projektnih rezultata i na održavanje prezentacijskog događanja na kojem će biti predstavljena platforma za korištenje didaktičko-digitalnog alata za izobrazbu praktičnih sadržaja kurikuluma u nastavi na daljinu.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam donio je novi cjenik izrade Elaborata za utvrđivanje boniteta tla. Navedena usluga usklađena je s tržišno procijenjenom vrijednošću posla i s Pravilnikom o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta NN 151/2013 i NN 23/2019. Sukladno navedenom ovaj dio poslovne ponude dodatno pojačava suradnju s fizičkim osobama vlasnicima katastarskih čestica, s gospodarstvom te s jedinicama lokalne uprave.

CJENIK USLUGA za utvrđivanje boniteta tla - 2024

Za sve dodatne informacije ili stručne savjete možete se obratiti dr.sc. Igoru Palčiću, a za slanje ponude možete nas kontaktirati na telefon 052 408 333 ili nam možete poslati upit putem e-mail-a na adresu: ninoslav@iptpo.hr

cropped naturally hrzz 1U ponedjeljak, 20. svibnja, povodom obilježavanja 26. godišnjice rada Veleučilišta u Rijeci, održan je Mini simpozij ODRŽIVA POLJOPRIVREDA, ZELENE TEHNOLOGIJE I RURALNI TURIZAM 2024. Mini simpozij je organiziran u partnerstvu s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a iz Stare Sušice i Primorsko-goranske Kašetice s ciljem promicanja održivog razvoja u ruralnim područjima.

logo 2022 prozirPo javnom natječaju, koji je objavljen dana 06. ožujka 2024. godine, NN 27/2024, za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik - područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu primljena je dr. sc. Sara Rossi.

Potkategorije