Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen 09. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama 78/2021, u dnevnoj tiskovini "Glas Istre", na službenoj internetskoj stranici Instituta, na oglasnoj ploči Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam na novi četverogodišnji mandat odlukom Upravnog vijeća izabran je dr.sc. Dean Ban - znanstveni savjetnik. 

Znak InstitutaU nastavku procitajte Poziv na dostavu ponuda po projektu naziva: "Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam", KK.01.1.1.09.0030, u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekta", referentne oznake: KK.01.1.1.09

CPV predmeta nabave: 71530000-2 Usluge građevinskog savjetovanja

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda za oba Poziva je 09.08.2021 u 13,00 sati.

interreg med logoDana 28. srpnja 2021. održan je webinar u sklopu projekta ConsumeLess Plus u organizaciji partnera Ambiente Italia AI (Italija) i Energy Water Agency EWA (Malta). Predstavnice projekta Marina Trentin i Barbara Sarnari, dionicima su prezentirale projekt te najvažnije dokumente: ConsumeLess Model, ConsumeLess Med smjernice i ConsumeLess akcijski plan.

Znak InstitutaU nastavku procitajte Poziv za dostavu ponuda za CPV 71241000-9 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza ( Predmet nabave: Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage” (Ref.3076) -“D6.5.1 INHERITURA advisory and consultation resources and tools” within Activity 6.5 “INHERITURA advisory and consultation services”

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 02.08.2021. u 15,00 sati.

wintermed logo

Dana 19. i 20. srpnja 2021. godine održani su online sastanci partnera na projektu Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“ u organizaciji vodećeg partnera projekta ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija).

Pozivamo zainteresirane hotelske kuće da Institutu za poljoprivredu i turizam pomognu u provođenju ankete na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030. Sve zainteresirane hotelske kuće molimo da se jave na Javni poziv za provedbu anketiranja turista u svojim smještajnim objektima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

intereg mediteran logoDana 1. srpnja održan je Kick - off sastanak partnera na projektu „ConsumeLess Plus - A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more” financiran u okviru programa Interreg MED. Na sastanku su prisustvovali predstavnici projektnih partnera Energy and Water Agency - EWA (Malta),  Ambiente Italia srl - AI (Italija), Larnaca - Famagusta District Development Agency - ANETEL (Cipar), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska),  Kotor (Crna Gora) i Chamber of Commerce and Industry Nice Côte d’Azur - CCI Nice (Francuska) te pridruženi partner projekta Upravni odjel za turizam Istarske županije. Na samom početku sastanka svaki pojedini partner prezentirao je djelatnosti u okviru vlastite organizacije.

wintermed logoDana 30. lipnja od 09:00 do 13:00 sati održana je druga online radionica Transnational Policy Exchange Workshop – "Tourism businesses and destinations committed to transversal sustainability" ("Turistička poduzeća i odredišta posvećena transverzalnoj održivosti") u sklopu  projekta Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“. Cilj radionice bio je predstaviti primjere dobre prakse koje mogu poslužiti kao inspiracija turističkim destinacijama na Mediteranskim otocima u projektu WINTER MED u izradi regionalnih akcijskih planova i daljnjem cjelogodišnjem održivom i odgovornom razvoju turizma.

Znak Instituta

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, URBROJ: 0147-21-539 od 06.07.2021. godine, Institut za poljoprivredu i turizam objavljuje poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču na četiri godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 73/2021 od 30. lipnja 2021. godine, Glasu Istre od 30. lipnja 2021. godine, na web-stranici Instituta, na oglasnoj ploči Instituta i na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

tosee logoU razdoblju od 30. lipnja do 2. srpnja održana je šesta međunarodna znanstvena konferencija „ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe“ pod nazivom „ToSEE – Smart, Experience, Excellence & ToFEEL – Feelings, Excitement, Education, Leisure“ u Iki na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci koji su ujedno i organizatori konferencije.

Potkategorije