2nd COST Action FA1204 annual conference

cost povrce logoDjelatnici instituta sudjelovali su od 20. do 22. listopada 2014. na drugoj COST Action FA1204 godišnjoj konferenciji radnog naziva "Innovation in vegetable grafting for sustainability" koja je bila održana u gradu Carcavelos u Portugalu, s izvrsnim znanstvenim radom „Effect of rootstock on watermelon yield and fruit quality under salinity stress“ grupe autora: S. Goreta Ban, K. Žanić; G. Dumičić, G. Selak Vuletin, Z. Jurković, D. Ban, 2014.

IZVRSNO ZANIMANJE ZA JEDAN ZNANSTVENI RAD

DekoracijaUvidom u statistiku časopisa "Ekonomska misao i praksa" na HRČKU (Portal znanstvenih časopisa RH) utvrđeno je da rad pod nazivom "ANALYSIS OF SPECIFIC QUALITIES AND PERCEPTION OF RURAL TOURISM OF ISTRIA " objavljen u časopisu Ekonomska misao i praksa, broj 1, od lipanja  2012;  ima 1.768 posjeta i 1.357 download-a. To je zaista lijepa vijest za dr.sc. Pavla Ružića.

 

Gospodarenje hranjivima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji

ishranaInstitut za poljoprivredu i turizam je ove godine domaćin skupa Ishrane bilja "Gospodarenje hranjivima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji" koji se organizira jednom godišnje u nekoj od Institucija u Hrvatskoj. Ovaj dvodnevni skup u Poreču (16. i 17. 10. 2014.) se održava u suradnji s Hrvatskim tloznanstvenim društvom, odnosno Sekcijom za ishranu bilja.

Read more: Gospodarenje hranjivima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji

INSTITUT ORGANIZIRAO DVODNEVNI SKUP U SKLOPU EU PROJEKTA „MODELI INTEGRIRANOG TURIZMA NA MEDITERANU – MITOMED“

MEDKICKOFF2U Poreču je 25.-26. rujna 2014., održan dvodnevni skup u sklopu EU projekta „Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean - MITOMED“, u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam. Projekt MITOMED je odobren u okviru MED programa, Prioritetne osi 1: Jačanje inovacijskih kapaciteta, Mjere 1.1: Širenje inovativnih tehnologija te znanja i iskustva. Ukupni budžet projeta iznosi 570.000 EUR, od čega je 78 % sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Read more: INSTITUT ORGANIZIRAO DVODNEVNI SKUP U SKLOPU EU PROJEKTA „MODELI INTEGRIRANOG TURIZMA NA...