dr.sc. Igor Lukić

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Igor Lukić

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-327, igor@iptpo.hr

Dr.sc. Igor Lukić diplomirao je i magistrirao na Kemijskom odsjeku (smjer: inženjer kemije, analitička kemija) Prirodoslovno-matematičkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija.

U Institutu za poljoprivredu i turizam zaposlen je od 2001., te je danas na radnom mjestu znanstvenog suradnika. Sudjelovao je u realizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, te objavio više od 30 znanstvenih radova iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i biotehnologije. Uglavnom se bavi istraživanjima vezanim uz kemiju vina, rakija komovica i maslinovog ulja (hlapivi spojevi arome, fenoli, itd.) i to uporabom instrumentalnih tehnika analize (GC/FID, GC/MS, HPLC/UV-Vis/RI, itd.).

Trenutno obavlja i funkcije Voditelja Vinarskog laboratorija i Upravitelja kvalitetom laboratorija Zavoda za poljoprivredu i prehranu akreditiranih prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=240043