AGRO-DROUGHT-ADAPT

LOGO ADA 2017Institut za poljoprivredu i turizam, jedan je od partnera na projektu „Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu - AGRO-DROUGHT-ADAPT“, kojega financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), unutar Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena Vlade Republike Hrvatske.
 
Cilj projekta je u dvije uzastopne godine utvrditi genetsku adaptabilnost najvažnijih sorata kukuruza i soje u pogledu tolerantnosti na sušu radi identifikacije superiorne germplazme i optimalnih metoda selekcije za potrebe oplemenjivanja i uzgoja. Usporedno će biti provedena i laboratorijska fiziološka i molekularno-genetička ispitivanja radi pronalaska alternativnih brzih metoda.  
 
Više o samoj strukturi projekta pročitajte na WEB stranici projekta, a za sve dodatne informacije u Institut možete se obratiti putem elektronske pošte koordinatorici projekta u Institutu dr.sc.Sari Godena