IZOBRAZBA - ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Pesticidi

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) te članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009) Institut za poljoprivredu i turizam Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, ovlašten je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Institut je dobio rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 17.06.2014. godine.

ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

PRAVILNIK O USPOSTAVI AKCIJSKOG OKVIRA ZA POSTIVANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

 
TEČAJ - PROVEDBA IZOBRAZBE

Institut za poljoprivredu i turizam dobio je, sukladno priloženom programu izobrazbe i sukladno vrhunskim stručnjacima iz područja izobrazbe koji će sudjelovati u radu s prijavljenim polaznicima izobrazbe, ovlaštenje za izobrazbu u sva tri zakonom definirana modula.

Institut za poljoprivredu i turizam trenutno je i jedina institucija u Istri koja je ovlaštena za sva tri modula izobrazbe.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULIMA IZOBRAZBE

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj MODUL spadaju:

  • OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo),
  • TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)),
  • PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)

2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:

  • Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači i trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)

3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:

  • Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji)

NAŠ TIM (ugovoreni i ovlašteni predavači i stručnjaci)

1. dr.sc. Sara Godena
2. Zoran Užila dipl.ing.agr.
3. Elvino Šetić dipl.ing.agr.
4. Marica Vukmirović dipl.ing.agr.
5. Nikica Grganović dipl.ing.agr.
6. Mirjana Marković, dipl.ing.agr.
7. Suzana Hajvaz, dipl.ing.agr.
8. Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, dipl.ing.agr.
9. Ani Bernobich, mag.ing.agr.
10. Margita Jurašin dipl.ing.agr.
11. Milan Lukić, dipl.san.ing.
12. dr.sc. Ivana Dminić Rojnić
13. Josip Pfaf, dipl.ing.agr.
14. Margita Žiković dipl.ing.agr.
15. mr.sc. Danijela Žeravica
16. mr.sc. Ivan Bratović
 
 
PROVEDBA TEČAJA I PRIJAVE

Početak tečaja započeo je u prosincu 2014. i oglašava se putem medija i ugovorenih jedinica lokalne samouprave koje su podržale suradnju na provedbi tečaja s našim Institutom.

Sva predavanje su organizirana u popodnevnim satima preko tjedna i vikendima ujutro i maksimalno su prilagođena svim korisnicima u svim modulima.

Predavanje se održavaju u grupama veličine minimalno 30 polaznika.

Ukoliko grupa prijavljenih polaznika iskaže želju za održavanjem predavanja vikendom, održavanje nastave prilagoditi će se tom zahtjevu.

Svaki ciklus prijava za predavanja u prostorijama Instituta zaključivati će se popunjavanjem jedne grupe. 

Informacija o predavanjima koja će se održavati izvan prostorija Instituta za poljoprivredu i turizam te rasporedi biti će dodatno oglašeni zajedno s terminima upisa putem naše web stranice.

Ukupan broj sati nastave u svim kategorijama edukacije je 17 + 3 (izborna sata) od čega je:

  • 16 sati teorijska nastava za sve module i kategorije (polaznici će se grupirati prema modulima i sukladno tome će preuzeti skripte za svoju razinu izobrazbe)
  • 1 sat provjera znanja polaznika
  • 3 sata praktična nastava na Pokusnom poljoprivrednom imanju Instituta za poljoprivredu i turizam gdje će se moći vidjeti praktična primjena i problematika primjene pesticida. Praktična nastava održavati će se na atestiranim strojevima i opremi za zaštitu bilja za kategorije polaznika modula 2 i modula 3. * Svi zainteresirani polaznici mogu pristupiti, ako to za sebe smatraju potrebnim, dodanim satima nastave koji su im uključeni u cijenu tečaja, a odnose se na dodatna tri sata edukacije na imanju instituta.

Svi polaznici će dobiti radne materijale (priraučnik) i/ili skripte i priručnik na CD mediju.

Osnovna literatura za polaganje ispita je Priručnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. nakon toga primjenjuju se odredbe mjerodavnog zakona. Nakon 26.11.2015. edukacije će se održavati i dalje u redovitim mjesečnim terminima za sve polaznike koji svoje zakonske obveze nisu regulirali do dana stupanja na snagu odredbi Zakona o održivoj uporabi pesticida.

CIJENA TEČAJA:

Modul za profesionalne korisnike  350,00 HRK
Modul za distributere  450,00 HRK
Modul za savjetnike  450,00 HRK

 

 

 

*U cijenu tečaja uključeno je izdavanje iskaznice
*U cijenu tečaja uključeno je po izboru dodatna tri školska sata praktične nastave (opcija)
*Plaćanje tečaja vrši se u ukupnom iznosu prilikom zaprimanja prijave i upisa na evidenciju nastave
*Po zaprimljenoj prijavi polaznici će račun za prijavljeni modul tečaja moći platiti po ispostavljenoj fakturi (R1) najkasnije jedan dan prije početka nastave ili osobno na blagajni Instituta najkasnije jedan dan prije početka nastave.

TROŠAK POLAGANJA ISPITA za sve module polaznika je isti i iznosi: 50,00 HRK a propisan je Pravilnikom o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (NN 38/2013)

PRIJAVNICA ZA IZOBRAZBU - Profesionalni korisnici  - Modul 1

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNICE

VIŠE ZA POLAZNIKE i PREDAVAČE

ISHODI UČENJA ZA OBVEZNIKE IZOBRAZBE PO MODULIMA:

PREUZMI LETAK  - Za edukaciju

ANKETA o korištenju zaštitne opreme - ZA POLAZNIKE KOJI SU POLOŽILI TEČAJ

Sve dodatne eventualne informacije o upisu možete dobiti radnim danom od 14 - 16 sati na:

mr. sc. Ninoslav Luk dipl.oec. 
Viši stručni savjetnik za poslovne odnose
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Tel:   00385 52 408333
Fax:  00385 52 431659