OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marina Lukić, dipl.ing. prehrambene tehnologije

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-342, marina@iptpo.hr

Marina Lukić diplomirala je na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu, smjer prehrambeno   inženjerstvo. U Institutu za poljoprivredu i turizam zaposlena je 2004. godine na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom   obrazovanju.
 
 
Kroz rad u laboratoriju stekla je znanja, vještine i iskustvo potrebno za samostalno izvođenje   velikog broja metoda ispitivanja koje uključuju uporabu instrumentalnih tehnika analize kao što su GC/FID, HPLC/UV-Vis/RI i druge. Prošla je dodatna  usavršavanja iz područja akreditacije, certifikacije, te kemijske i senzorske analize maslinovog ulja. Rezultat sudjelovanja na različitim projektima je i koautorstvo na desetak znanstvenih radova od čega tri citirana u Current Contents bazi podataka.
 
 
Od 2008. godine obavlja funkciju voditeljice i analitičara u Prehrambeno – biotehnološkom laboratoriju koji je specijaliziran za ispitivanje maslinovog ulja i akreditiran prema normi ISO/IEC 17025. Članica je i zamjenica voditelja Panela za   senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja.
 
 
 
 
 

Znanstvena bibliografija istraživača: