OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Zoran Užila

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-337, zoran@iptpo.hr

Zoran Užila diplomirao je na Agronomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Bilinogojstva usmjerenje voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na temu „Utjecaj solarizacije na kakvoću mošta i sadržaj antocijana u vinu cv Merlot.“.

Trenutačno je zaposlen kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za vinogradarstvo i vinarstvo.

Osim toga vrši funkciju Voditelja Pedološkog laboratorija te aktivni je član panela za senzorno ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja Instituta.

Trenutačni interesi u znanstvenom istraživanju su mu vinogradarstvo, vinarstvo, pedologija.

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: