Održan 2. sastanak projektnih partnera „CASTWATER“ projekta u Bologni

LOGO COLOUR CASTWATERDrugi po redu sastanak projektnih partnera na projektu CASTWATER, održan je u Bologni od 27. do 29. 06. 2017., a domaćin i organizator sastanka bilo je talijanski projektni partner „Regija Emiglia Romagnia“.

 

 

 

Dvodnevnom sastanku prisustvovali su gotovo svi partneri i to; vodeći partner Općina Rethymno (GR), Region of Emiglia – Romagnia (IT), Region of Veneto (IT), Water board of Lemesos (CY), University of Patras (GR), Euromediterranean water institute foundation (ES), Institut za poljoprivredu i turizam (HR), Departmental council of Herault (FR), Malta regional development and dialogue foundation (MT), Energy and water agency (MT), partner koji nije prisustvovao sastanku je Foundation of the Valentian Community to promote strategic urban development and innovation (ES). S Instituta za poljoprivredu i turizam sastanku su prisustvovale koordinatorica projekta dr.sc. Ana Težak Damjanić i stručna suradnica na projektu Ana Čehić mag.ing. agr.

 

 

Dnevni red sastanaka uključivao je pregled do sada odrađenih radnih paketa, način provedbe i predaje 1. šestomjesečnog izvještaja, te opis radnih paketa koji su predviđeni u narednom periodu.

 

 

Treći po redu sastanak projektnih partnera biti će na Cipru tijekom studenoga ove godine.  

Foto 1 Bologna

Foto 2 Bologna

Foto 3 Bologna