cropped naturally hrzz 1Potencijal za korištenje stranih invazivnih biljnih vrsta kao izvora fitofarmaceutika ali i kao hrane, predstavljen je kroz rezultate projekta NATURALLY (HRZZ IP-2020-02-6899) na Međunarodnoj konferenciji “Hrana i klimatske promjene” u organizaciji je Sveučilišta Sjever, Odjela za prehrambenu tehnologiju, Instituta Ruđer Bošković, Hrvatskog toksikološkog društva i Međunarodne udruge dijetetske prehrane i sigurnosti, 16. i 17. listopada 2023. godine. Konferencija je održana u Sveučilišnom centru Koprivnica i okupila je 150 sudionika, znanstvenika i stručnjaka iz 12 zemalja. Dr. sc. Danijela Poljuha, voditeljica projekta NATURALLY (“PRirodA KAO SAVEZnik: strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika”) koji financira Hrvatska zaklada za znanost, održala je pozvano predavanje pod naslovom “Two-Faced Invasive (Edible) Plants” u kojemu je naglasila važnost istraživanja invazivnih vrsta kao pružatelja usluga ekosustava, u cilju doprinosa održivom upravljanju i kontroli ovih vrsta i prilagodbe na klimatske promjene.

logo AMOIstraživanje u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta UIP-2020-02-7413 “Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline”, koji se provodi na Institutu za poljoprivredu i turizam, rezultiralo je objavom još jednog znanstvenog rada u časopisu “Horticulturae” (Q1, IF 3.1) naslova "Microbial and Plant-Based Compounds as Alternatives for the Control of Phytopathogenic Bacteria"

logo 2022 prozir

Istraživanje provedeno u sklopu projekata „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ - KK.01.1.1.01.0005 i "Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi" - KK.05.1.1.02.0005 i rezultiralo je objavom rada na temu prilagodbe češnjaka u uvjetima suše naslova "The Interplay of Physiological and Biochemical Response to Short-Term Drought Exposure in Garlic (Allium sativum L.)". Rad je objavljen u visoko rangiranom znanstvenom časopisu Plants (Q1, IF 4.5). Znanstveni rad je ujedno dio doktorske disertacije doktoranda Tvrtka Karla Kovačevića koji je zaposlen na projektu Razvoj karijera mladih istraživača Hrvatske zaklade za znanost (DOK-2021-02-5148).

cropped naturally hrzz 1Rezultati projekta NATURALLY prezentirani su ove jeseni na tri međunarodna skupa. Na 8th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology (GPMB 2023) održanom u Valenciji (Španjolska) 11.-13. rujna 2023. dr. sc. Danijela Poljuha održala je predavanje naslovljeno „Dr Jekyll and Mr Hyde: Two-Faced Invasive Plants“ u kojemu je predstavila rezultate fitokemijske analize prirodnih ekstrakata četiri strane invazivne vrste u Istri ističući do sada neistražen potencijal iskorištavanja invazivnih vrsta kao izvor fitofarmaceutika.

natjecajNatječaj za prijavu i financiranje internih kompetitivnih istraživačkih projekata Instituta za poljoprivredu i turizam koji će se financirati sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Sredstvima ovog Natječaja financirat će se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja. Financirani projekti temeljit će se na nabavi kapitalne istraživačke opreme i provođenju inovativnih istraživanja koja doprinose ostvarenju strateških ciljeva Instituta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 500.000,00 EUR. Iznos financiranja je od najmanje 150.000,00 EUR do najviše 500.000,00 EUR po projektu za ukupno 42 mjeseca trajanja projekta. U razdoblju od 42 mjeseca financirat će se najviše 3 projekta, a najmanje 1 projekt.

Logo Dialogue4TourismProšli tjedan 3. i 4. listopada 2023. godine, u Podgorici je održan sastanak projektnih partnera projekta Interreg Euro-MED Dialogue4Tourism. Organizatori događanja bili su projektni partneri u iz Crne Gore - National Tourism Organisation of Montenegro - NTOMNE u suradnji s ostalim partnerima u projektu.

Logo Dialogue4TourismDana 28. 9. 2023.  predstavljen je projekt Dialogue4Tourism i misija Održivi turizam na konferenciji INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE XIX, IMR 2023, koja je organizirana u Osijeku na Ekonomskom fakultetu. Projekt je predstavila lokalna koordinatorica projekta dr. sc. Kristina Brščić.

logo AMOIstraživanje u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta UIP-2020-02-7413 “Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline”, koji se provodi već treću godinu na Institutu za poljoprivredu i turizam, rezultiralo je objavom znanstvenog rada pod nazivom "First Report of Nigrospora Species Causing Leaf Spot on Olive (Olea europaea L.)", a objavljen je u časopisu “Horticulturae” (Q1, IF 3.1).

uzbekistanPredstavnici Agencije za zaštitu i karantenu bilja Ministarstva poljoprivrede Republike Uzbekistan  (Agency of Plant Protection and Quarantine) posjetili su 02.-03. listopada 2023. godine Institut za poljoprivredu i turizam.

Studijski posjet Institutu bio je sastavni dio aktivnosti jačanja potencijala znanstveno-istraživačkih djelatnosti Agencije za zaštitu i karantenu bilja u okviru realizacije projekta „Potpora gospodarskim reformama i održivom gospodarskom razvoju u Uzbekistanu“ (2022.-2024.). Projekt se ostvaruje kroz suradnju s Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) i tvrtke za konzultantske usluge u poljoprivredi i financijama (Agriculture and Finance Consultances, AFC), također iz Njemačke. U sastavu delegacije iz Uzbekistana bili su istraživači i stručnjaci iz područja zaštite bilja, u pratnji stručnjaka-konzultanata na projektu iz Njemačke i Hrvatske.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam donio je novi cjenik izrade Elaborata za utvrđivanje boniteta tla. Navedena usluga usklađena je s tržišno procijenjenom vrijednošću posla i s Pravilnikom o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta NN 151/2013 i NN 23/2019. Sukladno navedenom ovaj dio poslovne ponude dodatno pojačava suradnju s fizičkim osobama vlasnicima katastarskih čestica, s gospodarstvom te s jedinicama lokalne uprave.

CJENIK USLUGA za utvrđivanje boniteta tla.

Za sve dodatne informacije ili stručne savjete možete se obratiti dr.sc. Igoru Palčiću, a za slanje ponude možete nas kontaktirati na telefon 052 408 333 ili nam možete poslati upit putem e-mail-a na adresu: ninoslav@iptpo.hr

Zaklada AdrisU sklopu 17. natječajnog ciklusa Zaklade Adris, Institutu za poljoprivredu i turizam dodijeljen je projekt iz područja Ekologije u iznosu od 10.000,00 eura. Projekt pod nazivom „Velika stabla su naše blago: čuvajmo ih!“ po planu trebao bi započeti 1.11.2023. te će trajati do 31.12.2024. godine. Voditeljica projekta je Mirela Uzelac Božac, mag. oecol. a suradnici su dr.sc. Barbara Sladonja i Danijela Damijanić, mag.oecol. s Instituta, te kolege iz tvrtke Arboring te Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.

U kontekstu ubrzanih klimatskih promjena, velika stara stabla drže status stabilizatora klime te predstavljaju osebujan i vrijedan izvor genetske raznolikosti. Takva stabla igraju važnu ekološku ulogu utječući na hidrološki režim, kruženje nutrijenata i regulaciju ugljičnog otiska. Dio su ljudskog identiteta i kulturnog naslijeđa te imaju estetski, simbolički, vjerski i povijesni karakter.

logo 2022 prozirMeđunarodno vijeće za maslinu (International Olive Council - IOC), vodeća svjetska i međunarodna organizacija na području maslinovog ulja i stolnih maslina, održalo je od 19. do 21. rujna 2023. godine 4. međunarodnu harmonizaciju svih svjetskih panela priznatih od IOC. Ovu radionicu organizirao je IOC u suradnji sa šest stručnjaka, voditelja IOC priznatih panela, među kojima je bila i dr. sc. Karolina Brkić Bubola, znanstvenica Instituta za poljoprivredu i turizam i voditeljica službenog panela za senzornu analizu maslinovog ulja Instituta koji je priznat od strane IOC-a kontinuirano od 2014. g.

Potkategorije