diplomaU petak, 22. studenog 2013. godine, sada dr.sc. Sara Godena obranila je doktorski rad naslova: „Viroze autohtonih i introduciranih sorti masline (Olea europaea L.) u Istri i njihov utjecaj na kakvoću djevičanskog maslinovog ulja“. Mentorice pri izradi rada bile su izv. prof. dr. sc. Edyta Đermić sa Agronomskog  fakulteta te doc. dr. sc. Ivone Jakaša sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Doktorsku disertaciju obranila je pred članovima povjerenstva:

  1. izv. prof. dr. sc. Đani Benčić, Agronomski fakultet
  2. prof. dr. sc. Božena Barić, Agronomski fakultet
  3. izv. prof. dr. sc. Dubravka Škevin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

cromar logo1Znanstveni novaci našeg Instituta Ana Težak Damijanić dipl.oec. i Darko Saftić dipl.oec. prezentirali su i objavili  znanstveni rad naslova "ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF TOURISTS", na kongresu CROMAR 2013. Zaključci ovog interesantnog istraživanja baziraju se na rezultatima koji govore da je potrošačka ekološka svijest novi trend u turističkoj potražnji i kao takav ima određeni utjecaj na proces donošenja odluka vezanih uz turizam. Zbog vrlo natjecateljskiog karaktera turističkog tržišta i na koncu samih turista ekološka svijest može se koristiti za razvoj odgovarajuće marketinške strategije u turizmu, i to na način da se bolje razumijavanje ekološke svijesti definira kao preduvijet stvaranja kvalitetnijeg i prepoznatljivijeg održivog turističkog proizvoda. Osobito na obuhvatu razvoja turizma ruralnih prostora. Ako želite više podataka o samoj problematici ovog zanimljivog istraživanja možete kontaktirati autora rada putem kontakata koje ćete pronaći na našim web stranicama. 

Više o samim događanjima pročitajte na web stranici kongresa.

sabatina logo 2013Zaposlenici našeg Instituta dr. sc. Đordano Peršurić, dr. sc. Marijan Bubola, Danijela Petrušić, dipl. ing. agr., Zoran Užila, dipl. ing. agr., i Tomislav Plavša, dipl. ing. agr. sudjelovali su na 23. Međunarodnom susretu vinogradara i vinara Sabatina 2013., koji je od 24. do 27. listopada 2013. godine održan na Hvaru, u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije.

MR2013 1I ove su godine maslinik Instituta za poljoprivredu i turizam posjetile dvije grupe djece iz vrtića „Radost“ iz Poreča. Maleni dječaci i djevojčice ponovno su sudjelovali u berbi maslina našeg mladog kolekcijskog nasada autohtonih sorata. Nasad sadrži mnogo različitih sorata, od kojih je svaka drugačija, jedinstvena i vrijedna te upravo u tim kvalitetama postoji sličnost između naših malih posjetitelja i mladog maslinika. Svi su oni mladi, zahtjevni, vrlo dragocjeni i s nemjerljivim potencijalom koji će se jednoga dana pokazati u punom sjaju. I ove godine naši mališani shvatili su posao vrlo ozbiljno, bili su marljivi i pažljivi. Naposlijetku je ovo druženje preraslo u jedan prekrasan zabavno edukativan izlet. Osim za branje, mališani su iskoristili priliku za igru i marendu. Bio je to još jedan mali izlet i učenje o prirodi. O tom neobičnom izletu u prirodi sigurno će još puno pričati. Vidimo se ponovo dogodine ! 

logo leonardo da vinciDana 16.10.2013. Institut su posjetili kolege agronomi iz Italije. Posjeta stručna posjeta bila je organizirana u okviru Projekta ViT.E PLM ViT Experience - Programa za mobilnost Leonardo da Vinci, cijelo-životno učenje.

 

logo higher KOSU okviru projekta „HIGHER KOS“ koji Institut za poljoprivredu i turizam i METRIS iz Pule realiziraju zajedno s Agriculutral Research & Education Center iz Austrije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja iz Kosova od 23.10.-27.10.2013. u Istri u Instituta Za poljoprivredu i turizam i u METRIS-u, održan je „Higher Kos Training October 2013“

IRMO-logoInformacija svim zainteresiranim potencijalnim kadidatima. U sklopu projekta ICroME, financiranog u okviru Programa za cjeloživotno učenje - Leonardo da Vinci potprogram Akcija Mobilnost - PLM Ljudi na tržištu rada, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) objavljuje javni poziv koji možete pronaći na njihovim web stranicama.

Plant breeding 2013U Svetom Martinu na Muri biti će od 06. – 88. studenog 2013, u organizaciji Hrvatskog agronomskog društva i Europskog udruženja sjemenara (European seed association) održaan 6. međunarodno – znanstveni stručni skup radnog naslova „Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo“. Kao i prethodnih godina Institut za poljoprivredu i turizam i dr.sc. Dean Ban članovi su organizacijskog odbora ovog skupa. Ponosni smo da imamo mogućnosti svojim aktivnostima doprinijeti sadašnjem i budućem jačanju ovog eminentnog i za Republiku Hrvatsku značajnog znanstveno – stručnog skupa.

Više o detaljima, registraciji sudionika i događanjima pročitajte u PROGRAMU rada ovog skupa.

EKOBIS2013Dr. sc. Milan Oplanić sudjelovao je u radu Međunarodne konferencije o regionalnoj suradnji „Održivi razvoj u zaštićenim područjima“ na kojoj je održao izlaganje pod naslovom „Modeli eko-agroturizma“. Konferencija je organizirana u sklopu 11. međunarodnog ekološkog sajma „EKOBIS“ koji je održan u Bihaću od 12.-15. rujna 2013. godine.

issue-risk-managementIstraživanje dr.sc. Marinele Dropulić Ružić, pokazalo je izravan utjecaj menadžmenta ljudskih potencijala na poslovanje u turizmu. Više o toj zanimljivoj temi pročitajte u članku Glasa Istre od 11.09.2013.

Agencija AZVOAgencija za znanost i visoko obrazovanje temeljem plana reakreditacije javnih znanstvenih instituta za godinu 2013., pokrenula je postupak rekreditacije. Postupku reakreditacije podliježu sve znanstvene organizacije iz Upisnika znanstvenih organizacija i to u onom dijelu svoje djelatnosti u kojem se financiraju iz državnog proračuna prema članku 22. Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09), članku 7. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10) i članka 30.stavka 1. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

olive-oilMarina Lukić dipl. ing. preh. teh., voditeljica Prehrambeno-biotehnološkog laboratorija i dr. sc. Karolina Brkić Bubola, voditeljica Panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, prezentirali su najnovije vrhunske razultate u razvoju institutske stručnosti i laboratorijske osposobljenosti za analize maslinovih ulja. Više o ovoj, za naš Institut iznimno značajnoj temi, pročitajte u članku i intervju na ovom linku: Glas Istre 04.09.2013.

Potkategorije