svrdlasSara Godena dipl.ing.agr. znanstveni novak našeg Instituta dala je intervju za "Glas Istre" na temu problema s maslinovim svrdlašem koji je ove godine napravio iznimno veliku štetu u istarskim maslinicima. Intervju možete pročitati ovdje: Glas Istre 29.08.2013.

Tehnicki vjesnik Amorino 2013Dr. sc. Amorino Poropat objavio je članak "Planirane veličine parcela obiteljskih kuća u svijetu između 1952. ÷ 1992" / Planned size of a family house plot in the world between 1952 ÷ 1992. Ovaj članak obrađuje veličine planiranih rješenja obiteljske kuće u svijetu. Cilj mu je bio utvrditi okvirne veličine brojčanih mjera unutar kojih je moguća kreativna sloboda arhitektonskog stvaralaštva u izradi preliminarnih rješenja obiteljskih kuća. U članku je obrađen uzorak građevinskih parcela za obiteljske kuće iz devedeset i jednog urbanističkog rješenja. Ovi rezultati mogu se koristiti u izradi Detaljnih planova uređenja, a ujedno su solidna podloga za daljnja znanstvena istraživanja.

 

Laboratorij opcenitoNa osnovi nadzora od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) tijekom svibnja 2013. godine, prošireno je područje akreditacije Prehrambeno - biotehnološkog i Vinarskog laboratorija Instituta za poljoprivredu i turizam prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007; Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija za provedbu fizikalno-kemijskih ispitivanja maslinovog ulja, mošta, vina, drugih proizvoda od mošta i vina te voćnih vina te senzorske analize djevičanskog maslinovog ulja i vina. U ime HAA, ocjenjivanje su tijekom 2 dana provela dva ocjenitelja i dva stručna eksperta HAA.

 

GIesco 5 2013Djelatnici našeg Instituta dr. sc. Đordano Peršurić i dr. sc. Marijan Bubola sudjelovali su na 18. međunarodnom simpoziju GiESCO (Group of International Experts of Vitivinicultural Systems for Cooperation), koji se od 8. do 12. srpnja 2013. godine održao u gradu Porto (Portugal).

 

 

ipardInstitut za poljoprivredu i turizam ponovo je potvrdio svoju stručnost u izradi strategija time što je izradio  Lokalnu razvojnu strategiju do 2014. godine za LAG Južna Istra temeljem koje je istom LAG-u odobreno financiranje u ukupnom iznosu od 900.000 HRK u naredne dvije godine. Svojim aktivnostima nastojati ćemo pridobiti i buduće poslove s obzirom da smo kvalitetom izrade Lokalnih razvojnih strategija još jednom potvrdili svoju stručnost. Naime od 6 registriranih LAG-ova na području Istre, 3 LAG-a dobila su novac za sufinanciranje, a od toga je Institut izradio za dva 2, lokalne razvojne strategije. Za daljnje informacije obratite se dr.sc Milanu Oplaniću.

ipardInstitut za poljoprivredu i turizam izradio je Lokalnu razvojnu strategiju do 2014. godine za LAG Istočna Istra temeljem koje je istom LAG-u odobreno financiranje u ukupnom iznosu od 900.000 HRK u naredne dvije godine. Voditelj radne skupine za izradu strategije bio je dr. sc. Milan Oplanić.

 

Nađena kaulerpa2Zelena alga Caulerpa racemosa porijeklom iz tropskih i umjereno toplih mora jedna je od najpoznatijih stranih morskih vrsta u Sredozemlju i vrlo je invazivna. Uvrštena je među najopasnije strane invazivne vrste u Sredozemlju jer širenjem može izazvati promjene u sastavu bentoskih zajednica određenog područja istiskujući autohtone vrste, a utječe i na fizikalne i kemijske uvjete morskog okoliša. U Sredozemnom moru prvi je put zabilježena ranih 90-ih godina uzduž libijske obale, vjerojatno je došla iz Crvenog mora. Nakon toga započelo je njezino brzo širenje Sredozemljem, a u Jadranu je prvi put zabilježena 2000. godine u Dalmaciji. U Istri je dosad nađena na nekoliko lokaliteta: Medulin, Brijuni i Vrsar koji je dosad bio najsjevernija zabilježena točka.

 

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 25. Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam, Upravno vijeće Instituta je na 12. sjednici održanoj 17.07.2013. godine donijelo odluku o imenovanju dr.sc. Deana Bana iz Pule za Ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Ravnatelj je izabran na mandatno razdoblje od 4 godine i mandat mu započinje sa 29.07.2013.

Valjevo HGK 201305.07.2013. u sklopu suradnje našeg Instituta sa HGK - Županijskom komorom Pula u posjetu Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča stigla je visoka delegacija iz Valjeva. 

Logo Brtonigla U subotu, 15. lipnja 2013. godine, u sklopu Festivala Istarske Malvazije održanog u Brtonigli, djelatnik našeg Instituta dr. sc. Marijan Bubola održao je predavanje na temu „Utjecaj prorjeđivanja rodnih mladica i grozdova na fenolni sastav mošta i vina Malvazije istarske“. Navedena tema dio je njegove doktorske disertacije te su kroz ovo predavanje javnosti prikazani rezultati dobiveni znanstvenoistraživačkim radom na Institutu za poljoprivredu i turizam s ciljem širenja novih spoznaja te popularizacije znanosti kod zainteresirane stručne i šire javnosti.

filtracija vinaDana 11.06.2013. u organizaciji tvrtke TIC Kontinentalis iz Minska, Scientific-practical centre for foodstuffs of  National Academy of  Sciences of  Belarus, 220037 iz Minska i tvrtke LALLEMAND u Institutu za poljoprivredu i turizam. Posjetu ove grupe stručnjaka organizirao je Tomislav Plavša dipl.ing.agr. glavni enolog našeg Instituta.

diplomaMarinela Dropulić Ružić znanstvena novakinja Instituta za poljoprivredu i turizam, doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temi: „Doprinos menadžmenta ljudskih potencijala uspješnosti hotelskih poduzeća“ pred tročlanim Povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić, prof.dr.sc. Nevenka Čavlek, dr.sc. Sanja Čižmar.

Potkategorije