logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam raspisuje Poziv na dostavu ponuda sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Institut za poljoprivredu i turizam ugovorio je sufinanciranje projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01.0005. i temeljem odobrenog plana nabave provodi postupak jednostavne nabave za potrebe rada na projektu.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 5.900,00 € bez PDV-a s uključenim radovima, demontažom, montažom i isporukom.

Rok za dostavu ponuda je 06.04.2023. u 15,00 sati.