logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu teretne auto prikolice.

1. Dokumentacija za nadmetanje

Svi dokumenti navedeni u pozivu koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti poslani skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda.

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 29.04.2024. do 14,00 sati