Pesticidi

 

Na temelju članka 20. stavka 5., članka 21. stavaka 1., 2., 3., i članka 24. a u vezi s člankom 94. stavka 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 11/21) Institut za poljoprivredu i turizam dobio je novo Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida KLASA: UP/I-320-20/22-02/134; URBROJ: 525-06-253-22-2 od 13.09.2022.

ZAKON O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA NN46/22

PRAVILNIK O USPOSTAVI AKCIJSKOG OKVIRA ZA POSTIVANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

 
TEČAJ - PROVEDBA IZOBRAZBE

Institut za poljoprivredu i turizam dobio je, sukladno priloženom programu izobrazbe i sukladno vrhunskim stručnjacima iz područja izobrazbe koji će sudjelovati u radu s prijavljenim polaznicima izobrazbe, ovlaštenje za izobrazbu u sva tri zakonom definirana modula.

Institut za poljoprivredu i turizam trenutno je i jedina institucija u Istri koja je ovlaštena za sva tri modula izobrazbe.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULIMA IZOBRAZBE

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj MODUL spadaju:

  • OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo),
  • TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)),
  • PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)

2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:

  • Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači i trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)

3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)

U ovaj modul spadaju:

  • Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji)

NAŠ TIM (ugovoreni i ovlašteni predavači i stručnjaci)

1. dr.sc. Sara Godena
2. Zoran Užila dipl.ing.agr.
3. Marica Vukmirović dipl.ing.agr.
4. Mirjana Marković, dipl.ing.agr.
5. Suzana Hajvaz, dipl.ing.agr.
6. Ani Bernobich, mag.ing.agr.
7. Margita Jurašin dipl.ing.agr.
8. Milan Lukić, dipl.san.ing.
9. dr.sc. Ivana Dminić Rojnić
10. Josip Pfaf, dipl.ing.agr.
11. Margita Žiković dipl.ing.agr.
12. Mladen Brajan dipl.ing.agr.
13. dr.sc. Marin Krapac

14. Edin Šarić dipl.ing.agr.

 
PROVEDBA TEČAJA I PRIJAVE


Početak provedbe tečaja započeo je u prosincu 2014. i oglašava se putem medija i ugovorenih jedinica lokalne samouprave koje su podržale suradnju na provedbi tečaja s našim Institutom.

Sva predavanje su organizirana u popodnevnim satima preko tjedna i vikendima ujutro i maksimalno su prilagođena svim korisnicima u svim modulima.

Veličine grupe ne prelaze zakonski definirane brojeve polaznika.

Ukoliko grupa prijavljenih polaznika iskaže želju za održavanjem predavanja praznikom, održavanje nastave prilagoditi će se tom zahtjevu.

Svaki ciklus prijava za predavanja u prostorijama Instituta zaključivati će se popunjavanjem jedne grupe. 

Informacija o predavanjima koja će se održavati izvan prostorija Instituta za poljoprivredu i turizam te rasporedi biti će dodatno oglašeni zajedno s terminima upisa putem naše web stranice.

Ukupan broj sati nastave u svim kategorijama edukacije je 17 + 3 (izborna sata) od čega je:

  • 16 sati teorijska nastava za sve module i kategorije (polaznici će se grupirati prema modulima i sukladno tome će preuzeti skripte za svoju razinu izobrazbe)
  • 1 sat provjera znanja polaznika
  • 3 sata praktična nastava na Pokusnom poljoprivrednom imanju Instituta za poljoprivredu i turizam gdje će se moći vidjeti praktična primjena i problematika primjene pesticida. Praktična nastava održavati će se na atestiranim strojevima i opremi za zaštitu bilja za kategorije polaznika modula 2 i modula 3. * Svi zainteresirani polaznici mogu pristupiti, ako to za sebe smatraju potrebnim, dodanim satima nastave koji su im uključeni u cijenu tečaja, a odnose se na dodatna tri sata edukacije na imanju instituta.

Svi polaznici će dobiti radne materijale (priraučnik) i/ili skripte i priručnik na CD mediju ili putem e-maila.

Osnovna literatura za polaganje ispita je Priručnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Svi obveznici edukacije morali su završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. nakon toga primjenjuju se odredbe mjerodavnog zakona. Nakon 26.11.2015. edukacije će se održavati i dalje u redovitim mjesečnim terminima za sve polaznike koji svoje zakonske obveze nisu regulirali do dana stupanja na snagu odredbi Zakona o održivoj uporabi pesticida.

Sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine br. 87/2021)

CIJENA TEČAJA - OSNOVNA IZOBRAZBA:

Modul za profesionalne korisnike 46,45 €
Modul za distributere 46,45 €
Modul za savjetnike 46,45 €

 
 
 
 
*U cijenu tečaja uključeno su po izboru dodatna dva školska sata praktične nastave (opcija)uz najavu najmanje 7 dana prije početka provedbe tečaja

*Plaćanje tečaja vrši se u ukupnom iznosu prilikom zaprimanja prijave i upisa na evidenciju nastave
*Po zaprimljenoj prijavi polaznici će račun za prijavljeni modul tečaja moći platiti po ispostavljenoj fakturi (R1) najkasnije jedan dan prije početka nastave ili osobno na blagajni Instituta najkasnije jedan dan prije početka nastave.
*U cijenu je uključen PDV

Dopunska izobrazba

Na dopunsku izobrazbu dužni su pristupiti svi polaznici koji su položili tečaj i ispit iz osnovne izobrazbe. Svi navedeni polaznici dužni su nakon 5 godina od dana (datuma) izdavanje potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe pristupiti dopunskoj izobrazbi u trajanju od 8 školskih sati. Nakon odslušane nastave polaznici će dobiti novu iskaznicu s rokom trajanje od 5 godina.

CIJENA TEČAJA - DOPUNSKA IZOBRAZBA:

Modul za profesionalne korisnike 19,91 €
Modul za distributere 19,91 €
Modul za savjetnike 19,91 €

 

 
 
 
*Plaćanje tečaja vrši se u ukupnom iznosu prilikom zaprimanja prijave i upisa na evidenciju nastave
*Po zaprimljenoj prijavi polaznici će račun za prijavljeni modul tečaja moći platiti po ispostavljenoj fakturi (R1) najkasnije jedan dan prije početka nastave ili osobno na blagajni Instituta najkasnije jedan dan prije početka nastave.

*U cijenu je uključen PDV

Prijava putem sustava ePoljoprivreda

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNICE

VIŠE ZA POLAZNIKE i PREDAVAČE

ISHODI UČENJA ZA OBVEZNIKE IZOBRAZBE PO MODULIMA:

ANKETA o korištenju zaštitne opreme - ZA POLAZNIKE KOJI SU POLOŽILI TEČAJ

Sve dodatne eventualne informacije o upisu možete dobiti radnim danom od 14 - 16 sati putem kontakata:

mr. sc. Ninoslav Luk dipl.oec. 
Viši stručni savjetnik za poslovne odnose
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Tel:   00385 52 408333
Fax:  00385 52 431659

Živka Kovačić
Administrator provedbe izobrazbe
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Tel:   00385 52 408348
GSM: +385976242404
Fax:  00385 52 431659
zivka@iptpo.hr">E-MAIL KONTAKT