NATRAG NA GENETIČKI LABORATORIJ

Genetički laboratorij Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču osnovan je 2003. godine, s ciljem provedbe analiza potrebnih za formiranje i održavanje (zdravstvenu kontrolu) pokusnih nasada i banke gena autohtonih sorti vinove loze, maslina i drugih poljoprivrednih kultura.

 

Laboratorij djeluje u sklopu Zavoda za poljoprivredu i prehranu, a opremljen je osnovnom laboratorijskom opremom za zdravstvenu kontrolu te molekularnu analizu biljnog materijala.

U Genetičkom laboratoriju obavljaju se prvenstveno analize u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata u području biotehnologije, usmjerenih na očuvanje i zaštitu biljnih genetskih resursa te zaštitu podrijetla autohtonih proizvoda.

U okviru komercijalne djelatnosti laboratorij obavlja analizu DNA biljnog materijala mediteranskih kultura (maslina) u svrhu utvrđivanja genotipa, analize srodstva te procjene razine unutarsortne raznolikosti.

 

Tim

„Stalni postav“ našeg laboratorija čine Danijela, Ines i Marina, no laboratorij je uvijek otvoren i za „goste“, istraživače u Institutu, ali i vanjske suradnike.

dr. sc. Danijela Poljuha, voditelj laboratorija (CV)

Dr. sc. Danijela Poljuha završila je studij biologije, smjer molekularna biologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala i doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju biologije. Izabrana je u znanstvena zvanja znanstveni savjetnik u području biotehničkih znanosti te znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti. Radila je kao istraživač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (Istarska razvojna agencija) te u više navrata boravila na usavršavanju u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. Osnivač je dva laboratorija i Biotehničkog odjela istraživačkog centra. Istraživački interes usmjeren joj je na biljnu genetiku i primjenu molekularnih biljega u zaštiti i očuvanju genetskih resursa u hortikulturi. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i popularizacijom znanosti.

 

Marina Svorcina, mag. pharm. inv., pripravnik (CV)
Marina Svorcina, mag. pharm. inv., diplomirala je na Odjelu za biotehnologiju, Sveučilišta u Rijeci, smjer Istraživanje i razvoj lijekova. Tema njenog diplomskog rada, „Analiza polimorfizama jednog nukleotida u cirkadijalnom markeru NPAS2 i genu TNNI3 u ishemijskoj bolesti srca“, odrađena je u Laboratoriju za sistemsku medicinu i genomiku na Sveučilištu u Rijeci. Stručnu praksu imala je u Jadran Galenskom Laboratoriju na Odijelu za istraživanje i tehnološki razvitak lijekova. Trenutno je zaposlena kao pripravnik u Genetičkom laboratoriju na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
 

 

FOTO GALERIJA

 
            
 

 

Projekti

Tim Genetičkog laboratorija aktivno sudjeluje u provedbi nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih, razvojnih i komercijalnih projekata.

 

 

 

 

AKTUALNI PROJEKTI

o   WINETWORK - Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector (HORIZON 2020, 2015-2017)

o   Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih sorti maslina (VIP, 2015-2017) link naziva projekta na opis projekta na webu IPTPO

o   MITOMED+ - Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus (Interreg MED, 2017-2020)

o   Stvaranje tetraploida dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium) s udvostručenim brojem kromosoma u svrhu povećanja sadržaja prirodnog insekticida piretrina (PoC, 2016-2017, nositelj PMF, Sveučilište u Zagrebu)

o   Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, radna skupina za mediteransko voće

o   Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, radna skupina za povrće

o   Inventarizacija i praćenje dvaju novih invazivnih vrsta u Poreču i okolici, Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području: razvoja civilnog društva, predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, zdravstva, sporta i socijalne skrbi grada Poreča, 2016-2017

o   Određivanje antioksidacijskog kapaciteta namirnica i proizvoda u Istri, 2017

 

Odabrane publikacije

The Mediterranean Genetic Code - Grapevine and Olive. Edited by Danijela Poljuha and Barbara Sladonja. ISBN 978-953-51-1067-5. Publisher: InTech, chapters published April 10, 2013.

Characterization of Autochthonous Olive Varieties in Istria.First edited by Barbara Sladonja & Danijela Poljuha, 02/2015; Institute of Agriculture and Tourism.

 

Koprivnjak, O.,  Kriško, A, Valić, S., Carić, D., Krapac, M., Poljuha, D. (2016) Antioxidants, radical-scavenging and protein carbonylation inhibition capacity of six monocultivar virgin olive oils in Istria (Croatia).Acta Alimentaria, Vol. 45 (3), 427–433.

 

Crkvenčić, M., Dudaš, S., Jerković, I., Marijanović, Z., Poljuha, D., Hazler Pilepić, K. (2016) Essential Oil Composition of Three Globularia Species. Chemistry & Biodiversity 13, 219–223.

 

Dudaš, S., Poljuha, D., Šola, I., Šegula, S., Varga, S., Sladonja, B. (2016) Effects of biodynamic production on growth and essential oil content in basil.Acta Botanica Croatica 75 (2), 260–265.

 

Dudaš, S., Šola, I., Sladonja, B., Erhatić, R., Ban, D., Poljuha, D. (2016) The effect of biostimulant and fertilizer on “low input” lettuce production.Acta Botanica Croatica 75 (2), 253–259.

 

Poljuha, D., Šola, I. Bilić, J., Dudaš, S., Bilušić, T., Markić, J., Rusak, G. (2015) Phenolic composition, antioxidant capacity, energy content and gastrointestinal stability of Croatian wild edible plants.European Food Research and Technology 241, 4; 573-585

 

Rusjan, D., Bubola, M., Janjanin, D., Užila, Zoran., Radeka, S., Poljuha, D., Pelengić, R., Javornik, B., Štajner, N. (2015) Ampelographic characterisation of grapevine accessions denominated 'Refošk', 'Refosco', 'Teran' and 'Terrano' (Vitis vinifera L.) from Slovenia, Croatia and Italy. Vitis. 54, Special Issue; 77-80. 

 

Brkić Bubola, K., Krapac, M., Lukić, I., Sladonja, B., Autino, A., Cantini, C., Poljuha, D. (2014) Morphological and molecular characterization of Bova olive cultivar and aroma fingerprint of its oil.  Food Technology and Biotechnology 52,3; 342-350.

 

Pavoković D, Poljuha D, Horvatić A, Ljubešić N, Hagège D, Krsnik-Rasol M (2012) Morphological and proteomic analyses of sugar beet cultures and identifying putative markers for cell differentiation. Plant Cell Tissue and Organ Culture 108: 111–119.

 

Meneghetti S, Poljuha D, Frare E, Costacurta A, Morreale G, Bavaresco L, Calo A (2012) Inter-and-Intra-Varietal Genetic Variability in Malvasia Cultivars. Molecular Biotechnology, 50: 189-199.

 

Sladonja B, Brščić K, Poljuha D, Fanuko N, Grgurev M (2012) Introduction of participatory conservation in Croatia, residents’ perceptions: A case study from the Istrian Peninsula,Environmental Management 49: 1115–1129.

 

Poljuha, D., Sladonja, B., Bubola, M. (2010) Incidence of viruses infecting grapevine varieties in Istria (Croatia). Journal of Food Agriculture & Environment. 8, 1; 166-169.

 

Poljuha D, Sladonja B, Brkić Bubola K, Radulović M, Brščić K, Šetić E, Krapac M, Milotić A (2008) A multidisciplinary approach to the characterisation of autochthonous Istrian olive (Olea europaea L.) varieties. Food Technology and Biotechnology 46, 347-354.

 

Poljuha D, Sladonja B, Šetić E, Milotić A, Bandelj D, Jakše J, Javornik B. (2008) DNA fingerprinting of olive varieties in Istria (Croatia) by microsatellite markers.Scientia Horticulturae 115, 223-230.

 

Sladonja B, Poljuha D, Plavša T, Peršurić Đ, Crespan M (2007) Autochthonous Croatian grapevine cultivar "Jarbola" - molecular, morphological and oenological characterization.  Vitis  46 (2), 99-100.

 

Poljuha D, Sladonja B, Peršurić Đ (2004) Survey of five indigenous Istrian cultivars for the presence of six grape viruses. American Journal of Enology and Viticulture 55(3), 286-287.

Kompletna lista publikacija

 

Kontakt:

Dr. sc. Danijela Poljuha

Genetički laboratorij

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8

52440 Poreč

Tel. +385 52 408 336

danijela@iptpo.hr

Ines Kralj, mag.  biol. mol.

Genetički laboratorij

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8

52440 Poreč

Tel. +385 52 408 344

ines@iptpo.hr