greenearth

Znanstveno vijeće:

1.   dr. sc. Ban Dean, znanstveni savjetnik
2.   dr. sc. Brkić Bubola Karolina, znanstvenna suradnica
3.   dr. sc. Brščić Kristina, viša znanstvena suradnica
4.   dr. sc. Bubola Marijan, znanstveni suradnik
5.   dr. sc. Goreta Ban Smiljana, znanstvena savjetnica
6.   dr. sc. Ilak Peršurić Anita Silvana, viša znanstvena suradnica
7.   dr. sc. Krapac Marin, znanstveni suradnik
8.   dr. sc. Lukić Igor, znanstveni suradnik
9.   dr. sc. Oplanić Milan, znanstveni savjetnik,
10. dr. sc. Poljuha Danijela, znanstvena suradnica
11. dr. sc. Radeka Sanja, viša znanstvena suradnica
12. dr. sc. Sladonja Barbara, znanstvena savjetnica, zamjenica predsjednika Znastvenog vijeća
13. dr. sc. Šergo Zdravko, znanstveni savjetnik
14. dr.sc. Sara Godena, znastvena suradnica
15. dr.sc. Igor Pasković, znanstveni suradnik, predsjednik Znanstvenog vijeća
16. dr.sc. Ana Težak Damijanić, znanstvena suradnica
17. dr.sc. Marko Černe, znanstveni suradnik

18. dr.sc. Nikola Major, znanstveni suradnik
19. dr.sc. Igor Plačić, znanstveni suradnik
20. dr.sc. Josipa Perković, poslijedoktorandica
21. Anja Novoselić, mag.ing.agr.,asistentica, predstavnica asistenata u znanstvenom vijeću.