Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam obavještava sve zainteresirane dobavljače da je započeo s provedbom postupka jednostavne nabave sufinanciranog iz Europskog kohezijskog i strukturnog fonda temeljem potreba diseminacije na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01.0005.
 

1. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Redizajn, ažuriranje i održavanje web stranice projekta

Svi dokumenti navedeni u pozivima koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti podignuti skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda točka III. / označeno znakom „X“ u polju „DA“

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 10.12.2021. u 15,00 sati.
Hvala na sudjelovanju.