projekti

Osnovni dokumenti za korisnike:

1. Zahtjev za pristup informacijama

a) Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

b) Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Službenik za informiranje:

mr.sc. Ninoslav Luk, dipl.oec.
Telefon: 052 408 333
Fax: 052 431 659
e-mail: ninoslav@iptpo.hr

2. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13)

3. Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

4. Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN67/17)

4. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i dostave informacija

a) NN 12/14

b) NN 15/14

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće za 2015. godinu 

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2021. godinu.

Godišnje izvješće za 2022. godinu

Godišnje izvješće za 2023. godinu.

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Instituta za poljoprivredu i turizam

Izjava o izvoru informacije

Više pogledajte na stranici POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

IZJAVA O PROSTUPAČNOSTI MREŽNIM STRANICAMA

Institut za poljoprivredu i turizam nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Instituta za poljoprivredu i turizam koje se nalazi na adresi https://www.iptpo.hr/

Stupanj usklađenosti
Mrežna lokacija https://www.iptpo.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
• Slike na naslovnoj stranici ne sadrže kratak tekstualni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
• Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana
• Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati
• Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
• Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
• Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
• Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
• Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
• Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
Institut za poljoprivredu i turizam radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:
• Promjena veličine fonta na stranici
• Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta)
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 25.siječnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Izjava je zadnji put preispitana 10.06.2022.
Institut za poljoprivredu i turizam će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Institut za poljoprivredu i turizam.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežne lokacije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

Sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Institut ograničava pristup informacijama definiranim u predmetnom članku.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr