logo 2022 prozirSvim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Objavljen je poziv na dostavu ponuda za usluge tiskanja brošura i priručnika - CPV: 79800000-2 Tiskanje i tim povezane usluge.

Za naslovljene predmete nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektroničke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Postupak nabave sufinanciran je iz Europskog kohezijskog i strukturnog fonda temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02). Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se temeljem odobrenog plana nabave na projektu odobrenom za sufinanciranje naziva: „Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu  i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0005

Rok za dostavu ponuda je 05.09.2022. u 14,00 sati.