logo 2022 prozirU petak 9.9.2022. s početkom u 9:30 sati u vijećnici Instituta, prof.dr.sc. Monika Jakubus održati će predavanje "Soil contamination with heavy metals and remediation methods. Current status for Poland".

Prof dr.sc. Monika Jakubus trenutno boravi na Institutu u svojstvu gostujuće znanstvenice. Dugogodišnja je zaposlenica na Poznan University of Life Sciences (PULS), Department of Soil Science and Methodology. Nositeljica je nastave iz predmeta koji se odnose na poljoprivrednu kemiju, tloznanstvo, geokemiju i zaštitu okoliša. Tijekom svoje karijere mentorirala je 2 doktora znanosti, 61 magistra znanosti i 32 diplomirana studenta. Opseg njene znanstvene djelatnosti vezan je za pitanja vezana uz agronomiju, zaštitu okoliša i gospodarenje prirodnim resursima, s temom:

- utvrđivanja mogućnosti upotrebe kanalizacijskog mulja i komposta pripremljenih od njega u poljoprivredi u smislu njihove gnojidbene vrijednosti i mogućeg onečišćenja tla,
- gospodarenja komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na održivo gospodarenje biorazgradivim otpadom,
- procjene tala i biljaka u smislu njihove opskrbljenosti hranjivim tvarima u promjenjivim okolišnim uvjetima,
- fitotoksičnosti teških metala i metoda remedijacije njima onečišćenih tala.

Kao autor ili koautor objavila je 150 izvornih znanstvenih radova međunarodnog opsega. Autorica je skripte (priručnika) namijenjene studentima agronomije i zaštite okoliša „Odabrana pitanja tloznanstva i agrokemije“ (priređena 2007. i dopunjena 2010., 2013. i 2021.), monografije „Sumpor u okolišu" (2006.) i "Komunalni otpadni mulj. Genesis - gospodarstvo ”(2012.). Sudjelovala je na znanstvenim projektima koji se provode u Slovačkoj i Španjolskoj.

Predavanje je otvoreno za javnost.