logo 2022 prozir1. Po javnom natječaju, koji je objavljen dana 24. svibnja 2023. godine, NN 55/2023, za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu i za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2020-02-6899 „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“, na određeno vrijeme a najduže u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu nije izabran nijedan kandidat.

2. Po javnom natječaju, koji je objavljen dana 24. svibnja 2023. godine, NN 55/2023, za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu i za vrijeme trajanja projekta HRZZ IPS-2022-02-2099„Valorizacija ostataka iz prerade maslina pomoću mikrobnog viševrstnog biokatalitičkog agregata – VALOLIVEWASTE“, područje biotehničke ili prirodne znanosti, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme a najduže u trajanju od 24. mjeseci, u punom radnom vremenu primljen je dr. sc. Polagani Nagarjuna.

3. Po javnom natječaju koji je objavljen dana 8. rujna 2023. godine za prijem na radno mjesto Glavni/a tajnik/ica Instituta - (položaj I. vrste) - rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, broj izvršitelja 1, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice uz probni rad od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu primljena je Milica Zejak, mag. iur.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam raspisuje Poziv na dostavu ponuda sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Institut za poljoprivredu i turizam ugovorio je sufinanciranje projekta Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01.0005. i temeljem odobrenog plana nabave provodi ovaj postupak jednostavne nabave.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 7.500,00 € bez PDV-a

Dokumentacija za nadmetanje

Preuzimanje dokumenta za tisak

Rok za dostavu ponuda je 26.09.2023. u 12,00 sati.

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: ninoslav@iptpo.hr

logo 2022 prozirSukladno preliminarno provedenom istraživanju tržišta temeljem propisanih uredbi s elementima natjecateljskog dijaloga sukladno čl. 104. ZJN 2016. pozivamo sve zainteresirane sudske vještake koji su već iskazali interes za dostavom ponude u postupku jednostavne nabave, da nam pošalju ažuriranu ponudu za izradu navedenog predmeta nabave.

Osnovni parametri za formiranje ponude su: rok valjanosti ponude od najmanje 30 dana od roka za dostavu ponuda; rok izrade elaborata 45 dana od dana potpisivanja ugovora o jednostavnoj nabavi usluga;

Kriterij odabira ponude je najniža cijena usluge.

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 20.09.2023. do 15,00 sati.

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: ninoslav@iptpo.hr

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam organizira

1. dopunsku izobrazbu 20.09.2023. s početkom u 15.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2023-009-FMMNYZJP

2. dopusnku izobrazbu 21.09.2023. s početkom u 15.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2023-009-H85YIBNF

3. osnovnu izobrazbu 29.09.2023. s početkom u 10.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2023-009-PKPOAIOV

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: zivka@iptpo.hr

logo 2022 prozirPo javnom natječaju, koji je objavljen 27. srpnja 2023. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na mrežnoj stranici Instituta za radno mjesto Glavni/a tajnik/ica Instituta (položaj I. vrste) – rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, broj izvršitelja 1, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice uz probni rad od 3 mjeseca, nije odabran ni jedan kandidat.

logo 2022 prozirZnanstvenici Instituta objavili su rad „Size Does Matter: The Influence of Bulb Size on the Phytochemical and Nutritional Profile of the Sweet Onion Landrace “Premanturska Kapula” (Allium cepa L.)“ u prestižnom časopisu Antioxidants (Q1, IF 7.0) te odgovorili na pitanje kako veličina lukovice utječe na nutritivna i fitokemijska svojstva "Premanturske kapule" koja se tradicionalno uzgaja na širem području Premature. Utvrđeno je kako „Premanturska kapula“ ima visok udio topivih šećera, visoku antioksidacijsku aktivnost i visok udio fenolnih spojeva. Odabir veličine glavice luka može utjecati na profil prisutnih šećera, pri čemu krupnije lukovice imaju veći sadržaj saharoze i fruktooligosaharida u usporedbi s malim lukovicama koje su bile bogatije glukozom. Fenolni spojevi bili su obilniji u manjim lukovicama. Iz perspektive potrošača, možete izabrati manje lukovice bogatije polifenolima i jednostavnim šećerima, ili krupnije lukovice bogatije prebioticima - fruktooligosaharidima. Istraživanje je realizirano uz podršku Javne ustanove „Kamenjak“ i projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“, a autori rada su Nikola Major, Nina Išić, Tvrtko Karlo Kovačević, Magdalena Anđelini, Dean Ban, Melissa Prelac, Igor Palčić i Smiljana Goreta Ban.

logo 2022 prozirDrugi po redu znanstveni rad na temu potencijala biougljena iz ostataka rezidbe vinove loze u adsorpciji i valorizaciji vrijednih fitokemikalija naslova "From Waste to Green: Water-Based Extraction of Polyphenols from Onion Peel and Their Adsorption on Biochar from Grapevine Pruning Residues" objavljen je u posebnom broju visokorangiranog znanstvenog časopisa Antioxidants (Q1, IF 7.0). Rad je nastao kao rezultat suradnje znanstvenih timova projekata „Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena – BIONUTRIVINE“ (UIP-2019-04-7370), voditelj projekta: dr. sc. Igor Palčić i „BioRecovery – Inovativna rješenja u zelenoj tranziciji – iz poljoprivrednog otpada u visokovrijedne sirovine“, voditelj projekta: dr. sc. Nikola Major. Znanstveni rad je ujedno dio doktorske disertacije doktorandice Melisse Prelac.

naturallyU međunarodnom znanstvenom časopisu Plants (IF 4.5) posvećenom istraživanju biljaka, naše su znanstvenice objavile rad naslovljen „Invasive Alien Species as a Potential Source of Phytopharmaceuticals: Phenolic Composition and Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Robinia pseudoacacia L. Leaf and Flower Extracts“. Rad sadržava dio dosadašnjih istraživanja provedenih u sklopu projekta NATURALLY (HRZZ-IP-2020-02-6899) koji proučava fitofarmaceutski potencijal ekstrakata četiriju stranih invazivnih biljnih vrsta: običnog bagrema, čičoke, kanadske zlatošipke i žljezdastog pajasena. U ovom radu međunarodni tim istraživača po prvi put prikazuje profil fenolnih spojeva populacija običnog bagrema, invazivne vrste s područja istarskog poluotoka.

logo 2022 prozirPo javnom natječaju, koji je objavljen 2. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama 59/2023, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta za radno mjesto voditelj Odjela I. vrste (položaj I. vrste) - Voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, broj izvršitelja 1, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika, nije odabran ni jedan kandidat.

naturallyU Institutu je 6.-7. 7. 2023. održan sastanak suradnika na projektu NATURALLY u hibridnom obliku. Suradnici sa Sveučilišta u Zagrebu, Ljubljani i Pretoriji (Južnoafrička republika) te s Istarskog Veleučilišta i Veleučilišta u Rijeci tijekom dva dana sastanka prezentirali su do sada dobivene rezultate na projektu te dogovorili daljnje korake u provedbi projekta i potencijalne smjernice novih suradnji.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam temeljem potpisanog Sporazuma o provođenju zaštite i gnojidbe vinove loze i maslina s tvrtkom  AGROCHEM-MAKS d.o.o. organizirao je pokaznu prezentaciju proizvodne palete zaštitnih sredstava i gnojiva na svom Pokusnom poljoprivrednom imanju. Prezentacija je bila organizirana s ciljem približavanja najnovijih proizvoda tvrtke, krajnjim korisnicima te s ciljem edukacije poljoprivrednika. Prezentacija je napravljena u vinogradima Instituta.

Pozivamo sve poljoprivrednike da nam se priključe prilikom budućih prezentacija, o čijem održavanju će biti pravodobno obavješteni.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam organizira

1. osnovnu izobrazbu 20.07.2023. s početkom u 10.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2023-009-3CVY1PA9

2. dopusnku izobrazbu 18.07.2023. s početkom u 15.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2023-009-GRGOHX3E

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: zivka@iptpo.hr

Potkategorije