Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam objavljuje Poziv na dostavu ponuda na projektu HRZZ IP-2020-02-4551 „Inovativna rješenja za racionalizaciju upotrebe bentonita u postizanju proteinske stabilnosti bijelih vina – INNOSTAB“, za predmet nabave Centrifuga s hlađenjem.

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda za oba Poziva je 25.03.2021 u 15,00 sati.

Znak InstitutaU nastavku procitajte poziv na dostavu ponuda na projektu: HRZZ UIP-2017-05-8464 "Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline - PHYTOPHARMOL"

1. Predmet nabave - Automatizirani sustav za Kjeldahl digestiju i destilaciju - POZIV

Za naslovljeni predmet nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda za oba Poziva je 31.05.2021 u 15,00 sati.

Znak InstitutaU nastavku procitajte poziv na dostavu ponuda na projektu: HRZZ UIP-2020-02-5090 "Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline"

1. Predmet nabave - Uređaj za izolaciju nukleinskih kiselina - POZIV

Za naslovljeni predmeti nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda za oba Poziva je 31.05.2021 u 16,00 sati.

Znak InstitutaDana 30. ožujka 2021. godine objavljen je natječaj u NN 32/21, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto, na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne zaposlenice, primljena je dr. sc. Andreina Belušić Vozila.

Po javnom natječaju, koji je objavljen 14. travnja 2021. godine (NN 39/2021), za prijem na radno mjesto voditelj odjeljka općih, pravnih i kadrovskih poslova – položaj I. vrste, nije odabran ni jedan pristupnik te će natječaj biti ponovo raspisan.

 

interdisciplinarniDana, 14. svibnja 2021. godine održana je međunarodna znanstvena konferencija „Interdisciplinary Management Research XVII“ u Opatiji. Konferencija se održava sedamnaestu godinu zaredom kao rezultat suradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poslijediplomskih studija Management i Pforzheim University, Business School, kao organizatora u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.

zoom logo with iconInstitut za poljoprivredu i turizam Poreč je za naručitelja Istarsku županiju izradio studiju „Održivi turizam u Istarskoj županiji – analiza stanja i percepcija dionika“.

Istraživanje je provedeno s gotovo svim JLS-ima i TZ-ima na području Istarske županije, a ukazalo je na potrebu boljeg upoznavanja svih dionika s konceptom održivog razvoja.

Stoga, ovim putem Vas pozivamo na radionicu „Održivi turizam i primjeri dobre prakse“ koja će se održati u četvrtak, 20. svibnja 2021. s početkom u 09:30 sati putem Zoom aplikacije.

Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam oformio je tim stručnjaka koji se bave izradom elaborata za utvrđivanje boniteta tla. Navedena usluga usklađena je s Pravilnikom o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta NN 151/2013 (16.12.2013.). Sukladno navedenom u asortiman svojih usluga za suradnju s gospodarstvom i jedinicama lokalne uprave Institut je unio novi cjenik koji je dostupan na ovom linku: CJENIK USLUGA za utvrđivanje boniteta tla.

Za sve dodatne informacije ili za slanje ponude možete nas kontaktirati na telefon 052 408 333 ili nam možete poslati upit putem e-mail-a na adresu: ninoslav@iptpo.hr

wintermed logoDana 19. travnja 2021. godine održan je online sastanak partnera na projektu Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“ u organizaciji vodećeg partnera projekta ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija). Vodeći partner ANCI Toscana upoznao je ostale partnere projekta o trenutnom stanju, napretku poduzetih te o daljnjim aktivnostima.

Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen 31. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama 32/2021, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta, na oglasnoj ploči Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto stručni suradnik na EU projektu, za rad na EU Interreg Mediteran projektu „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja (INHERIT)“ primljena je Romana Maružin, mag. oec.

Znak InstitutaDana 5. veljače 2021. godine objavljen je natječaj u NN 10/21, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, na projekt Hrvatske zaklade za znanost „Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline, Anti-Mikrobi-OL“ (UIP-2020-02-5090) primljena je Laura Košćak mag.ing.agr.

Dana 17. veljače 2021. godine objavljen je natječaj u NN 16/21, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto, za rad na projektu i za trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“ (IP-2018-01-5049) primljena je dr. sc. Ivana Horvat.

Dana 17. veljače 2021. godine objavljen je natječaj u NN 16/21, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto, za rad na projektu i za trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“ (IP-2020-02-6899) primljena je dr. sc. Ida Linić.

 

wintermed logoDana 30. ožujka održana je prva online radionica Transnational Policy Exchange Workshop - From Regional Action Plans To a Strategy for Sustainable Year-round Tourism in Mediterranean Islands kako bi se definirala zajednička vizija, misija i ciljevi transnacionalne strategije WINTER MED projekta. Na radionici je prisustvovalo 98 sudionika različitih profila. Glavni događaj radionice bio je predstavljanje regionalnih akcijskih planova, prioriteta i planiranih aktivnosti uključenih partnerskih regija, a koji prethode izradi zajedničke transnacionalne strategije za razvoj cjelogodišnjeg i održivog turizma na Mediteranskim otočnim destinacijama.

Znak InstitutaU nastavku procitajte Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave za kupnju rezervnih dijelova za laboratorijski uređaj - Plinski kromatograf/spektrometar masa Varian GC 3900 Saturn 2100T MS.

Postupak nabave sufinanciran je iz programa financiranja popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka Šestar u 2020. godini“.

Za naslovljene predmete nabave natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije vezane uz navedenu jednostavnu nabavu, možete zatražiti putem elektronicke pošte: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda za oba Poziva je 08.04.2021 u 15,00 sati.

 

Potkategorije