logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu dva kotla za proizvodnju jakih alkoholnih pića.

Natječajna dokumentacija

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 03.02.2023. u 15,00 sati

Hvala na sudjelovanju.

Logo

Početkom ove godine Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču započeo je s implementacijom novog projekta sufinanciranog iz programa Interreg Euro-Med. Radi se o projektu pod nazivom „Institutional Dialogue on Sustainable Tourism and Governance in the Euro-Med Area – Dialogue4Tourism“.

vinum sanum logoDana 19.12.2022. u Domu Obrtnika u Poreču održana je Završna konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Hrvatske Zaklade za Znanost ''Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM''

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

IMG 20230118 WA0015Sara Rossi, doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“, 18.01.2023. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uspješno je i s najvećim pohvalama (Summa Cum Laude) obranila doktorsku disertaciju naslova ”Utjecaj predfermentacijskoga zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte ‘Teran’ (Vitis vinifera L.)”.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

intro

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, doktorandice Sara Rossi i Ena Bestulić sudjelovale su sa poster prezentacijama na 43. Svjetskom Kongresu Vinove loze i Vina - OIV (43rd World Congress of Vine and Wine) koji se održao u Baja Kaliforniji (Mexico) od 31. listopada do 04. studenog 2022. godine.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

1

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka i doktorandice Ena Bestulić i Fumica Orbanić sudjelovale su na ‘’10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists’’ koji se održao u Zagrebu od 30. 11. – 2. 12. 2022. u organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za objavljenom u Elektroničkom oglasnika javne nabave pod projem objave 2023/0BP-00224 - "Obavijest o jednostavnoj nabavi" ( LINK - OBJAVE )

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 30.01.2023. u 15,00 sati

Hvala na sudjelovanju.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam organizira dopunsku izobrazbu 27.01.2023. s početkom u 14.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći po šifrom 2023-009-MU7WZJFF
U nastavku pročitajte raspored sati navedenog predavanja.

Happy treeU sklopu projekta „Katalog naj-stabala Istre“ financiranog od strane Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, izrađen je online katalog velikih/starih/zanimljivih stabala u Istri. Katalog trenutno sadrži 64 stabla i 24 različite drvenaste biljne vrste, od kojih su najčešći hrast medunac (Quercus pubescens), ladonja (Celtis australis) i lipa (Tilia sp.). Za svako stablo postoje podaci o točnoj lokaciji, opsegu stabla (na 1 m visine), prosječnoj visini, prosječnoj širini krošnje, starosti (po usmenoj predaji) i zdravstvenom stanju te fotografije stabla. Autori kataloga su: dr.sc. Barbara Sladonja, mag.oecol. Danijela Damijanić i mag.oecol. Mirela Uzelac.

logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za objavljenom u Elektroničkom oglasnika javne nabave pod projem objave 2022/ 0BP-04021 - "Obavijest o jednostavnoj nabavi" ( LINK - OBJAVE )

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 06.01.2023. u 15,00 sati

Hvala na sudjelovanju.

agrobioclim cropU sklopu aktivnosti 6: Jačanje svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama, na projektu AGROBIORAZNOLIKOST (KK. 05.1.1.02.0005), pripremljene su i tiskane brošura i priručnik iz rezultata aktivnosti 5: Društveno – ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora za klimatske promjene.

logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za Računovodstvene usluge usklađenja evidencije dugotrajne imovine sa stanjem u bruto bilanci.

Natječajna dokumentacija

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 13.12.2022. u 12,00 sati

Hvala na sudjelovanju.

Potkategorije