Vespa velutinaProjekt Praćenje pojavnosti i raširenosti štetnika u pčelarstvu na području Republike Hrvatske - Vespa velutina i Vespa orientalis financirala je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i realizirao je Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, Služba za Epidemiologiju, Odjel za DDD i Nacionalnim referentnim i službenim laboratorijem za bolesti pčela, Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

logo 2022 prozirDana 8. lipnja 2022. godine objavljen je natječaj u NN 65/22, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto, na određeno vrijeme, najduže do 24 mjeseca, primljena je dr. sc. Ivana Horvat.

IVAS 2022U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, doktorandice Sara Rossi i Ena Bestulić sudjelovale su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji In Vino Analytica Scientia - IVAS. Konferencija je održana u organizaciji DLR Rheinpfalz i Weincampus Neustadt u kongresnom centru u Neustadt an der Weinstraße (Njemačka) od 03. do 07. srpnja 2022. godine.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

vinum sanum logoDana 30.06.2022. u okviru HRZZ projekta VINUM SANUM u Institutu za poljoprivredu i turizam (nositelj projekta) održana je Vinarska radionica ‘’Uloga vina u ljudskoj prehrani – utjecaj umjerene konzumacije vina autohtonih hrvatskih sorti na zdravlje ljudi’’. Rezultate istraživanja predstavile su dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica projekta, te suradnice na projektu prof.dr.sc. Štefica Dvornik, doc.dr.sc. Teodora Zaninović Jurjević, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić i Fumica Orbanić, mag.ing.agr.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

logo 2022 prozirDr.sc. Barbara Sladonja, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč objavila je rad naslova „Development of drone-based methodology for inventory and monitoring invasive plants along river banks in Croatia“ u znanstvenom časopisu posvećenom biološkim invazijama i njihovom upravljanju „Management of Biological Invasions“ (Q2; IF: 2,282). Rad ima, osim znanstvenog aspekta, funkciju pridonijeti praktičnom upravljanju invazivnim vrstama.

logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu laboratorijskog potrošnog materijala za rad na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030.

1. Dokumentacija za nadmetanje

Svi dokumenti navedeni u pozivu koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti podignuti skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda.

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 15.07.2022. do 15,00 sati

vodice

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka te doktorandice Sara Rossi, Ena Bestulić i Fumica Orbanić, sudjelovale su na 57. Hrvatskom i 17. Međunarodnom simpoziju Agronoma u Vodicama.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM

vodice

Na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom Simpoziju Agronoma koji je održan u Vodicama od 19. do 24. lipnja 2022. godine doktorandica Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Sara Rossi mag.ing.agr. ispred grupe autora dobila je nagradu za najbolji poster u sekciji Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo.

NAGRAĐENI POSTER možete pogledati na linku.  

foods

Dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica HRZZ projekta VINUM SANUM, u suradnji sa kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te Kliničkog bolničkog centra Rijeka, objavila je rad naslova „Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Red and White Wines Produced from Autochthonous Croatian Varieties: Effect of Moderate Consumption on Human Health“  u uglednom znanstvenom časopisu „Foods“ (Q1; IF: 5.561).

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa Foods

euawe 2U sklopu HRZZ projekta “Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani”- VINUM SANUM, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom kongresu u organizaciji Europskog udruženja vinskih ekonomista – EuAWE. Kongres je  održan na Fakultetu UTAD, Universidade Tras-Os-Montes e Alto Douro, u Villi Real, Portugal od 18. do 21. svibnja 2022. godine.

wintermed logo

U okviru projekta Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“  izašao je novi newsletter o aktivnostima projekta kojeg možete preuzeti na poveznici.

intereg mediteran logo

Tijekom svibnja i lipnja održano je nekoliko događanja u okviru realizacije projekta Interreg Med INCIRCLE – „INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy“. U INCIRCLE projekt ukupno je uključeno 14 partnera iz šest zemalja, a stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turizam uključeni su  u projekt kao vanjski suradnici u realizaciji aktivnosti na području Splitsko dalmatinske županije. Cilj projekta je razvoj regionalnih i lokalnih strategija za održivi turizam, primjenjujući principe kružne ekonomije u turističkim destinacijama smještenim na otocima i u područjima niske gustoće naseljenosti.

Potkategorije