wintermed logo

Dana 31. 5. 2022., na otoku Rodos u Grčkoj organizirana je Završna konferencija Interreg MED projekta WINTER MED. Na konferenciji su sudjelovali partneri u projektu WINTER MED, kao i ostali dionici iz regija partnera. Središnji događaj konferencije bio je predstavljanje glavnih rezultata projekta, a kojima je cilj poticanje suradnje dionika u turizmu prema odgovornom i održivom turizmu tijekom cijele godine na otočnim destinacijama diljem Mediterana. Također, na konferenciji se razgovaralo o konkretnoj primjeni rezultata projekta u pilot destinacijama Mediterana, a ključni dionici europskih institucija podijelili su svoju viziju integriranja preporuka kreiranih u okviru projekta WINTER MED u javne politike.

LOGO COLOUR INHERITNa Institutu za poljoprivredu i turizam, 7. lipnja 2022. godine, održana je dodjela INHERITURA certifikata javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni i Javnoj ustanovi Natura Histrica za lokaciju Luka Budava u Ližnjanu (područje ekološke mreže koja se u cijelosti nalazi u administrativnom sastavu Općine Ližnjan). Institut za poljoprivredu i turizam, bio je organizator dodjele te partner na projektu INHERIT - „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” u okviru kojeg se ovaj certifikat i dodjeljuje.

logo 2022 prozirI ove je godine Poreč bio jedini grad u Istri koji obilježava Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki. U organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam i uz podršku grada Poreča putem projekta „Centar za invazivne vrste“ održano je niz predavanja i radionica za djecu svih uzrasta.

logo 2022 prozirU okviru 4. Hrvatskog mikroskopijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem koji je održan u Poreču, od 18. do 20. svibnja 2022. g., u Institutu je za sudionike kongresa organizirana degustacija maslinovog ulja popraćena znanstveno-stručnim predavanjem o kvaliteti maslinovih ulja. Prezentaciju su organizirale dr. sc. Karolina Brkić Bubola, voditeljica službenog Panela za senzornu analizu maslinovog ulja i Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn., voditeljica Prehrambeno-biotehnološkog laboratorija Instituta, akreditiranih za kontrolu kvalitete i autentičnosti maslinovih ulja.

LOGO COLOUR INHERITU Sparti (Grčka), od 27. do 29. travnja 2022. godine, održana je završna konferencija projekta „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja“ - INHERIT“, pod nazivom “The INHERIT approach – Conservation and  valorisation of natural heritage – The INHERITURA label” u organizaciji vodećeg projektnog partnera, Regije Peloponez.

Unesco Portoroz 2022Predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Ana Težak Damijanić, Marija Pičuljan i Katarina Lovrečić, sudjelovale su na panelu u sklopu međunarodne znanstvene konferencije UNESCO UNITWIN CONFERENCE 2022: WORLD HERITAGE AND TOURISM INNOVATION. Konferencija se održala na Fakultetu za turistične študije (Turistica) u Portorožu, od 15. do 20. svibnja 2022. godine.

imr conf xviii bijeli 12Predstavnica Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Ana Težak Damijanić, sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE XVIII u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Konferencija se održala u Opatiji, od 5. do 7. svibnja 2022. godine.

Vespa velutinaInstitut za poljoprivredu i turizam aktivno provodi projekt praćenja pojavnosti i raširenosti štetnika u pčelarstvu na području Republike Hrvatske - Vespa velutina i Vespa orientalis kojeg sufinancira Agencija za plaćanje u poljopriveredi ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske. Ovom prilikom obavještavamo zainteresiranu javnost da se aktivnosti projekta odvijaju u punom je zamahu. U nastavku možete pročitati više informacija o radu na projektu.

logoDana 12. i 13. svibnja 2022. u Kotoru je održan završni događaj projekta ConsumeLess Plus - A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more. Kroz dva dana događanja održana je završna konferencija i treći sastanak partnera na projektu.

zsd logo za nocnjakDjelatnice Instituta za poljoprivredu i turizam, dr.sc. Karolina Brkić Bubola, Anja Novoselić dipl. ing. agr. i Dora Klisović mag. med. chem., sudjelovale su na Znanstveno-stručnom skupu o maslinarstvu i uljarstvu koji se održao u sklopu 24. Međunarodne manifestacije maslinara i uljara NOĆNJAK 2022 u Supetru na otoku Braču od 5.- 8.5.2022. u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije.

genp2022logo s tekstomU ime organizatora Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u ime predsjednika Organizacijskog i Znanstvenog Odbora prof.dr.sc. Mladena Brnčića, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na međunarodni kongres GENP 2022 - Green Extraction of Natural Products - koji će biti održan u Poreču 27. i 28. listopada 2022.

U razdoblintereg mediterran logoju od 27. do 30. travnja predstavnice Instituta, Joelle Živolić i Rosela Kružić sudjelovale su na 5. međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu u Cavtatu u organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“. 

Potkategorije