LOGO INHERIT

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage

AKRONIM: INHERIT
Operation number: ERDF-MED-2014TC16M4TN001
Contract NO: 4MED17-3.1-M123-029
Trajanje projekta: 48 MJESECI
Vremenski period: 01.02.2018. - 30.04.2022.
Glavni partner na projektu: Vodeći partner je Regija Peloponez (Grčka)

Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Ana Težak Damijanić

Program:

MEDITERAN (MED)

O PROJEKTU

Prioritetna os 3: Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1: Promicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u MED području

Projekt INHERIT odobren je za financiranje u sklopu Interreg Mediterranean programa. Na integriranom projektu INHERIT sudjeluje ukupno 15 partnera iz svih 10 MED zemalja, čiji je cilj očuvanje i valorizacija prirodne baštine u obalnim i priobalnim MED destinacijama. Projekt će testirati i razviti novi pristup prilagođen MED specifičnostima, štiteći prirodnu baštinu od štetnih učinaka intenzivnog razvoja turizma.

INHERIT će promicati održivi turizam koji ublažava sezonalnost i rasterećuje nosive kapacitete u destinaciji, planiranjem i provedbom "bottom-up" zaštite temeljene na samoregulaciji i praćenju lokalnog stanovništva, kao i ostalih dionika u turizmu. INHERIT pristup zaštite uključivat će ključne dionike na MED, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Glavni učinci projekta su:

 • Donošenje i implementacija ključnih strateških politika i mjera zaštite prirodne baštine na MED razini, koje se bave negativnim učincima intenzivnih turističkih tokova (masovni turizam)
 • MED INHERITURA lokacije, koje predstavljaju područja u kojima ljudske djelatnosti koegzistiraju s prirodnom baštinom, praćenjem INHERIT pristupa zaštite
 • Uspostavljanje mrežnog i upravljačkog mehanizma INHERITURA lokacija, uz pretpostavku održivosti i rasta nakon završetka projekta
 • Kreiranje tematskih ruta (primjerice udaljeni otoci, prapovijesne lokacije), koje će biti integrirane u INHERITURA lokacije, koristeći poboljšanu zaštitu kao sredstvo za povećanje atraktivnosti turizma na održiv način

Projekt karakterizira transnacionalna suradnja temeljena na održivom pristupu. Putem razvitka i implementacije najbolje prakse za zaštitu prirodne baštine, isticanja nedovoljno razvijenih turističkih aktivnosti i destinacija te proklamacija MED područja kao područja koja učinkovito štite prirodnu baštinu, povećavaju se prednosti za sve uključene partnere.

Tip projekta: MULTI - MODULARNI

Projekt se temelji na integriranom pristupu, kroz tri modula (M1 - proučavanje, M2 - testiranje, M3 - kapitalizacija). Moduli potpomažu jačanje obalnog i priobalnog turizma MED područja na teritoriju svakog pojedinog partnera, analizom relevantnih strategija i politika (M1), poboljšanjima i inovativnim pristupom (M2) te integriranjem rezultata u politike (M3). Na taj način, koordiniraju se MED destinacije kao jedinstveno funkcionalno područje, temeljeno na transnacionalnim mehanizmima suradnje. Pritom je cilj uključiti (i ne isključiti) sve glavne dionike MED područja, uzimajući u obzir sve razine donošenja odluka. Projekt INHERIT predstavlja polazište za buduće inicijative, projekte i programe ovakvog tipa, osiguravajući stvarne promjene u budućnosti.

Ukupni budžet projekta: 5.612.660,00 € (sufinancirano 4.643.601,00 € iz ERDF fonda (85%), 127.160,00 € iz IPA (85%)).
 

Budžet IPTPO: 297.780,00 € od toga je 253.113,00 € iz ERDF fonda (85%) 

Partneri na projektu:

 1. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (Hrvatska)
 2. Regija Emilia Romagna (Italija)
 3. Regija Murcia - General Directorate of Natural Environment, Tourism, Culture and Environmental Council (Španjolska)
 4. Regija Puglia - Department of Tourism, Economy of Culture, Territory (Italija)
 5. Departmental Council of Herault (Francuska)
 6. Public agency for promotion of entrepreneurship and developing projects of Municipality of Izola (Slovenija)
 7. Larnaca and Famagusta Districts Development Agency (ANETEL) (Cipar)
 8. Malta Regional Development and Dialogue Foundation (Malta)
 9. University of Patras (Grčka)
 10. Institut za poljoprivredu i turizam (Hrvatska)
 11. International Association for Mediterranean Forests (Francuska)
 12. Seneca Foundation - Science and Technology Agency for the Region Murcia (Španjolska)
 13. Park Dinarides - Network of Protected Areas (Crna Gora)
 14. Association for Preservation of the Heritage of Mertola (Portugal)

Ostali suradnici na projektu u Institutu:

 1. dr.sc. Zdravko Šergo
 2. dr.sc. Barbara Sladonja
 3. mr.sc. Ninoslav Luk
 4. Marija Pičuljan mag.oec.
 5. dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić
 6. Danko Cvitan mag.ing.agr.
 7. dr.sc. Milan Oplanić (od 01.03.2021.)
 8. Romana Maružin mag.oec.
 9. Martina Begić mag.ing.oec.

Aktivnosti na projektu

1. Održan prvi sastanak (KICK OFF Meeting) u Tripoliju, Grčka

2. Održan drugi sastanak partnera na projektu

3. Izrađena WEB stranica projekta INHERIT

4. Projekt INHERIT prezentiran na radionici Towards Policy Recommendations on Sustainable Tourism: Shaping the Results of the MED Community

5. Održan treći sastanak partnera na projektu

6. ON line prvi BILTEN INHERIT projekta

7. Održan INFO DAN projekta (15.05.2019.)

8. Održan četvrti sastanak pertnera na projektu

9. ON line drugi BILTEN INHERIT projekta

10. Prezentacija projekta INHERIT na Third party eventu

11. Osnovana radna skupina za potrebe zoniranja na radnoj aktivnosti A4.3

12. Osnovana radna skupina za potrebe provedbe aktivnosti A4.4

13. ON line treći BILTEN INHERIT projekta

14. Održan peti sastanak partnera na projektu (ON-LINE)

15. Sastanak radne skupine za realizaciju aktivnosti A4.4. i A4.5.

16. ON line četvrti BILTEN INHERIT projekta

17. Održan šesti sastanak partnera na projektu (ON - LINE)

18. ON line peti BILTEN INHERIT projekta

       19. ON line šesti BILTEN INHERIT projekta

       20. Snimanje video sadržaja projekta INHERIT na Malom Brijunu

       21. Održeni stručni seminari na Brijunima

       22. Održani sastanci INHERITURA ambasadora

       23. Održani sastanci vezani uz proširenje INHERITURA područja

       24. Otvoren poziv za uspostavu INHERITURA područja

       25. ON line sedmi BILTEN INHERIT projekta

       26. Održan sastanak vezan uz proširenje INHERITURA područja u Istri

       27. ON line osmi BILTEN INHERIT projekta

       28. Završna konferencija projekta INHERIT

       29. Dodjela INHERITURA certifikata

Edukativne table na poučnoj stazi bioraznolikosti u šumi. sv. Marka

Alat za samoprocjenu održivosti upravljanja prirodnom baštinom

Tablica - SAMOPROCJENA