Akti instituta

Pravilnik o ustroju radnih mjesta 2022

Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanju osobe

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Instituta

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Instituta za poljoprivredu i turizam

Pravilnik o mentorstvu i ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu izmjenama i dopunama pravilnika o radu 2024.

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na radna mjesta

Regulations on Additional Conditions for Job Selection

Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o korištenju računalnog sustava i drugih sredstava komunikacije

Pravilnik o uvjetima korištenja službenog vozila, usluga pokretne telefonije, prijenosne informatičke opreme i sredstava reprezentacije

Poslovnik o izmjenama i dopunama rada Upravog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Instituta za poljoprivredu i turizam

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o nagrađivanju

Pravilnik o nagrađivanju - Izmjene 2016

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju 2022

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

Uputa o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće

Uputa o postupku izbora i radu članova Etičkog povjerenstva

Izmjena upute o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće

Odluka o osnivanju arhive provedenih projekata

Izmjena Odluke o izboru predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće

Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa (Dopuna odluke)

Odluka o proceduri vođenja komercijalnih projekata

Odluke o vrednovanju doprinosa istraživača 2015 - 2022

Dopuna Odluke o vrednovanju doprinosa istraživača 2023

Dopuna Odluke o vrednovanju doprinosa istraživača 2024.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava od komercijalnih poslova

Odluka - Procedure organiziranja radnih aktivnosti na imanju

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam

Poseban kolektivni ugovor- Sindikat

Akti Ministarstva znanosti u vertikalnoj primjeni

Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Ministarstva znanosti i obrazovanja 2023. - 2026.